ПГИ "Д-р Иван Богоров"

„Моята кариера. Успешно начало“

Поредна среща от проекта „Моята кариера. Успешно начало“ се проведе в ПГИ „Д-р Иван Богоров“ на 20 януари 2020 година.

Този път учениците от XI Г клас научиха повече за начините, по които могат да се представят пред работодателите. Заедно с Кристина Илиева – представител на компанията-организатор на програмата за кариерно ориентиранемладежите разгледаха и дискутираха множество примери на реални автобиографии. В резултат от това те успяха да изведат както най-важните моменти за успешно представяне чрез автобиография, така и някои от често срещаните грешки в CV-тата на кандидатите. В допълнение на това Кристина Илиева запозна учениците с други два по-нестандартни подхода за представяне: видео резюме и портфолио.

 Класният ръководител на XI г клас – г-жа Красимира Кафалийска и ръководството на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ изказват благодарност на Taxback Group за възмножността да предложат на учениците на гимназията  обучение и знания, съобразени с реалните изисквания на пазара на труда.  

Успешна седмица и до следващи срещи!