ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Възстановяване на учебни занятия на 10.02.2020 г.

Възстановяване на учебни занятия на 10.02.2020 г. – втора смяна.

Седмичното разписание е налично в Електронния дневник – Школо.