ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Психологическа подкрепа

Уважаеми ученици, родители и учители,

Във връзка с епидемиологичната ситуация и въведеното извънредно положение и осигуряване на психологическа подкрепа в условията на обучение от разстояние ви предоставяме телефоните на училищните психолози в ПГИ “Д-р Иван Богоров“ за осъществяване на онлайн кризисно консултиране и подкрепа на ученици, родители и учители:

г-жа Донка Маринова – 0879 410 625

г-жа Светла Христова – 0879 410 626

В Региналния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РПЦПППО/ – Варна, бул. Сливница № 113, каб. № 3 ще се провежда кризисно психологическо консултиране по график от психолози на РЦПППО от 09:00 часа до 17:00 часа в рамките на работната седмица по следния график:

Понеделник

Велислава Христова – +359882314686

Ина Петрова – +359 883265177

Вторник

Нели Жекова – +359 883265175

Сряда

Марина Иванова – + 359 883265174

Йордан Йорданов – + 359 883265166

Четвъртък

Гергана Драганова – + 359 883265173

Мариана Пателеева – + 359 884644160

Петък

Дамян Станев – + 359 883265159

Исмаил Исмаил – + 359 882078085

Стационарният телефон на РЦПППО за провеждане на кризисно консултиране е 052 641670.

Съществува и възможност за осъществяване на връзка чрез Скайп – РЦПППО-Варна2