ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Свят и личност

 

      В живота на всеки човек неизменно се преплитат реалност и мечти. Съдбата ни сблъсква с хора и събития, които оставят отпечатък в нас и ни учат на нещо. Когато бях 5 клас ( преди цели седем години) , мечтаех да вляза в ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ”. Имах отлични оценки, знаех, че ще ме приемат на първо желание, което наложи внимателно да обмисля къде бих получила добро образование…

Свят и личност