ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ГРАФИК ИЗПИТИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

 

Изпит по:

 Дата  Час Място на провеждане- кабинет
1. Философия

Математика

01.07.2020 1000 402
2. УП Компютърна графика и презентация

Чужд език по професията – английски език

 

03.07.2020

 

1000

 

402

3. УП База от данни

Право

Предприемачество

06.07.2020 1000 402
4. УП Електронна търговия 08.07.2020 1000 402
5. Български език и литература

ЗИП Български език и литература

Финанси

10.07.2020 1000 402
6. ЗИП Програмиране

Производтвена практика

13.07.2020 1000 402