ПГИ "Д-р Иван Богоров"

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Начало: 18.00 часа в Актова зала

8.09.2020            8а – Банково дело

                                8б – Бизнес администрация     

9.09.2020            8в – Програмно осигуряване – НЕ

                               8г – Програмно осигуряване – АЕ

10.09.2020            8д – Електронна търговия

                               8е – Икономическо информационно осигуряване