ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ДЗИ

Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година

Г Р А Ф И К

на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зралостни изпити през учебната 2017/2018 година

/съгласно заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г. на МОН/

 

  1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:

Сесия май-юни

  • Български език и литература – 21 май 2018 г., начало 8:00 ч
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018 г., начало 8:00 ч
  • ДЗИ по желание на ученика – в периода 29 май – 1 юни 2018 г.

Сесия август-септември

  • Български език и литература – 28 август 2018 г., начало 8:00 ч
  • Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2018 г., начало 8:00 ч
  • ДЗИ по желание на ученика – в периода 30 август – 5 септември 2018 г.
  1. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ – сесия май-юни 2018 година
Дейност Срок
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и регистриране на заявленията в софтуерния продукт  05.03.-16.03.2018 г.
Допускане до ДЗИ до 18.05.2018 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради, зали до 18.05.2018 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до Държавни зрелостни изпити до 18.05.2018 г.
Оценяване на писмените работи 25.05.-08.06.2018 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ до 13.06.2018 г.

3. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ – сесия август-септември 2018 година

Дейност Срок
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и регистриране на заявленията в софтуерния продукт  02.07.-13.07.2018 г.
Допускане до ДЗИ до 23.08.2018 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до Държавни зрелостни изпити до 24.08.2018 г.
Оценяване на писмените работи 29.08.-07.09.2018 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ до 10.09.2018 г.