ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ДЗИ

Заповед № РД09-2151/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

ИЗМЕНЯЩА  Заповед № РД09-919/05.05.2020 г. относно нови дати за провеждане на държавните зрелостни изпити,

Г Р А Ф И К

на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2019/2020 година

/съгласно заповед № РД 09-2150/27.08.2019 г. на МОН, изменена със заповед № РД 09-919/05.05.2020/

 

 1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:

Сесия май-юни

 • Български език и литература – 01 юни 2020 г., начало 9:00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 03 юни 2020 г., начало 9:00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание по:
  • немски език, руски език, френски език, испански език, италиански език, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия – 02 юни 2020 г., начало 08:00 ч.
  • математика, география и икономика – 02 юни 2020 г., начало 14:00 ч.
  • биология и здравно образование, философски цикъл – 04 юни 2020 г., начало 08:00 ч.
  • английски език, история и цивилизация – 04 юни 2020 г., начало 14:00 ч.

Сесия август-септември

 • Български език и литература – 27 август 2020 г., начало 8:00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 28 август 2020 г., начало 8:00 ч.
 • ДЗИ по желание на ученика – в периода 31 август – 3 септември 2020 г.
 1. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ – сесия май-юни 2020 година
Дейност Срок
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и регистриране на заявленията в софтуерния продукт  04.03.-17.03.2020 г.
Допускане до ДЗИ до 29.05.2020 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради, зали до 29.05.2020 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до Държавни зрелостни изпити до 29.05.2020 г.
Оценяване на писмените работи 03 – 14.06.2020 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ до 15.06.2020 г.
Връчване на дипломите за завършено средно образование до 26.06.2020 г.

3. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ – сесия август-септември 2020 година

Дейност Срок
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и регистриране на заявленията в софтуерния продукт  01.07.-14.07.2020 г.
Допускане до ДЗИ до 20.08.2020 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до Държавни зрелостни изпити до 24.08.2020 г.
Оценяване на писмените работи 31.08.-08.09.2020 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ до 10.09.2020 г.