ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ДЗИ

Г Р А Ф И К

на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зралостни изпити през учебната 2016/2017 година

/съгласно заповед № РД 09-1166/19.08.2016 г. на МОН/

 

  1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:

Сесия май-юни

  • Български език и литература – 19 май 2017 г., начало 8.00 ч
  • Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2017 г., начало 8.00 ч
  • ДЗИ по желание на ученика – в периода 26 май – 2 юни 2017 г.

Сесия август-септември

  • Български език и литература – 28 август 2017 г., начало 8.00 ч
  • Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2017 г., начало 8.00 ч
  • ДЗИ по желание на ученика – в периода 30 август – 5 септември 2017 г.
  1. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ – сесия май-юни 2017 година
Дейност Срок
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и регистриране на заявленията в софтуерния продукт  06.03.-17.03.2017 г.
Допускане до ДЗИ до 18.05.2017 г
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради, зали до 18.05.2017 г
Издаване на служебна бележка за допускане до Държавни зрелостни изпити до 18.05.2017 г
Оценяване на писмените работи 20.05.-04.06.2017 г
Обявяване на резултатите от ДЗИ до 09.06.2017 г