ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ДЗИ

Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2018/2019 година

Г Р А Ф И К

на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2018/2019 година

/съгласно заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г. на МОН/

 

  1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:

Сесия май-юни

  • Български език и литература – 21 май 2019 г., начало 8:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2019 г., начало 8:00 ч.
  • ДЗИ по желание на ученика – в периода 28 май – 31 май 2019 г.

Сесия август-септември

  • Български език и литература – 28 август 2019 г., начало 8:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2019 г., начало 8:00 ч.
  • ДЗИ по желание на ученика – в периода 30 август – 4 септември 2019 г.
  1. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ – сесия май-юни 2019 година
Дейност Срок
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и регистриране на заявленията в софтуерния продукт  05.03.-18.03.2019 г.
Допускане до ДЗИ до 17.05.2019 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради, зали до 17.05.2019 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до Държавни зрелостни изпити до 17.05.2019 г.
Оценяване на писмените работи 25.05.-08.06.2019 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ до 13.06.2019 г.

3. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ – сесия август-септември 2019 година

Дейност Срок
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и регистриране на заявленията в софтуерния продукт  01.07.-12.07.2019 г.
Допускане до ДЗИ до 22.08.2019 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до Държавни зрелостни изпити до 23.08.2019 г.
Оценяване на писмените работи 29.08.-07.09.2019 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ до 10.09.2019 г.