ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Календарен план на УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ за 2018/2019

 

Септември 2018

1. Избор на ученически съвети по паралелки в рамките на часа на класа чрез открито или тайно гласуване.

 

Срок: 29.09.2018 г.

Отг.: Ученически съвети 8-12 клас

2. Търсене на нови възможности за включване в общински и национални програми и проекти.

 

Срок: през годината

Отг.: УУС

3. Търсене на инициативи, организирани от timeheroes.com

 

Срок: през учебната година

Отг.: Работен екип на УУС

Октомври 2018

4. Общо събрание:

• Избор на Ръководство на УУС

• Приемане План за дейността на УС през учебната 2018/2019 година.

• Избор на ученици за представяне на ученическата общност в училищните управленски екипи.

 

Срок: 17.10.2018 г.

Отг.: УУС

5. Участие на учениците от УУС в инициативата „Мениджър за един ден“.

 

Срок: 30.10. 2018 г.

Отг.: Ученически съвети по класове

6. Отбелязване на Хелоуин – изложба „Тиквена фантазия” – изложба от фенери.

 

Срок: 31.10.2018 г.

Отг.: Ученически съвети по класове

Ноември 2018

7. Отбелязване Деня на народните будители чрез включване в инициативите:

– Екобудител – получи ваучер за книга срещу пластмасови отпадъци, пунктът е на Морска гара, в тила на 2-ро корабно място, в часовете между 10:00 ч. и 13:00 ч. 01.11.2018

– „Свободна библиотека”- разпечаташ информационната карта за включване в „Свободна библиотека“ и да я занесеш в любимите си заведения

 

Срок: 01.11.2018 г.

Отг.: Ученически съвети по класове

8 Ден на толерантността

 

Срок: 16.11.2018 г.

Отг.: Работен екип към УУС

Декември 2018

9. Анти – Спин кампания.

 

Срок: 01.12.2018 г.

Отг.: Ученически съвети на 8-те класове

10. Коледна благотворителна акция.

 

Срок: 20.12.2018 г.

Отг.: Ученически съвети на класовете.

11. Коледно-новогодишни празници по класове.

 

Срок: 15-23.12.2018 г.

Отг.: Ученически съвети на класовете

Януари 2019

12. Отбелязване „Световен ден на думата „Благодаря“

 

Срок: 11.01.2019 г.

Отг.: Работен екип към УУС

13. Отбелязване „Световен ден на Прегръдката“

 

Срок: 21.01.2019 г.

Отг.: Работен екип към УУС

Февруари 2019

14. Среща на УУС с ръководството на гимназията, обмяна на опит и предложения

 

Срок: 8.02.2019 г.

Отг.: Работен екип на УУС

15. 14 Февруари – ден на влюбените – напиши послание на любим човек.

 

Срок: 14.02.2019 г.

Отг.: Ученически съвети 10 клас

16. Отбелязване Деня на Левски – 19.02.2019 г.

 

Срок: 19.02.2019 г.

Отг.: Ученически съвети 9 клас

17. Ден на розовата фланелка.

 

Срок: 22.02.2019 г.

Отг.: Ученически съвети 11 клас

Март 2019

18. Отбелязване годишнината от Освобождението на България.

 

Срок: 03.03.2019 г.

Отг.: Ученически съвети по класове

19. Участие в състезанието „Какво знаем за Иван Богоров?”

 

Срок: 31.03.2019 г.

Отг.: Ученически съвети 8 клас

Април 2019

20. Организиране на обучение „Ученици обучават ученици“.

 

Срок: 26.04.2019 г.

Отг.: УУС

Май 2019

21. Ден на ученическото самоуправление.

 

Срок: 06 – 10.05. 2019 г.

Отг.: УУС

22. Изпращане на „Випуск 2019”.

 

Срок: 15.05.2019г.

Отг.: Ученически съвети 11 и 12 клас

23. Участие в дейностите за отбелязване на празника на гимназията.

 

Срок: 11.05.2019 г.

Отг.: Ученически съвети 8-12 клас

24. Участие в общоградските тържества по случай 24-ти май – Деня на славянската писменост, просвета и култура.

 

Срок: 24.05.2019 г.

Отг.: Ученически съвети 8-11 клас

25. Благотворителност на униформи и учебници

 

Срок: май – юни 2019 г.

Отг.: УУС

Юни 2019

26. Среща на УУС са ръководството на гимназията, обмяна на опит и предложения

 

Срок: 07.06.2019 г.

Отг.: Работен Екип на УУС

27. Акция „Внимание – наркотици!“

 

Срок: 26.06.2019 г.

Отг.: Ученически съвети

28. Отчетно събрание на УС. Връчване на удостоверения за участие и постигнати резултати в ученическото самоуправление.

 

Срок: 30.06.2019 г.

Отг.: Председателят на УСС