ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Календарен план на УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ за 2017/2018

 

Септември 2017
1. Избор на ученически съвети по паралелки в рамките на часа на класа чрез открито или тайно гласуване.

Срок: 29.09.2017 г.
Отг.: Ученически съвети 8-12 клас

2. Търсене на нови възможности за включване в общински и национални програми и проекти. 

Срок: през годината
Отг.: УУС

Октомври 2017
3. Общо събрание:
• Избор на Ръководство на УУС.
• Приемане План за дейността на УС през учебната 2017/2018 година.
• Избор на ученици за представяне на ученическата общност в училищните управленски екипи.

Срок: 04.10.2017 г.
Отг.: УУС

4. Участие на учениците от УУС в инициативата „Мениджър за един ден”

Срок: 12.10.2017 г.
Отг.: Ученически съвети по класове

5. Отбелязване „Световен ден за борба с глада и нищетата“

Срок: 17.10.2017 г.
Отг.: Ученически съвети на 12 –те класове

Ноември 2017
6. Отбелязване Деня на народните будители.

Срок: 01.11.2017 г.
Отг.: Ученически съвети по класове

7. Ден на толератността

Срок: 16.11.2017 г.
Отг.: Работен екип към УУС

Декември 2017
8. Анти – Спин кампания.

Срок: 01.12.2017 г.
Отг.: Ученически съвети на 8-те класове

9. Коледна благотворителна акция.

Срок: 20.12.2017 г.
Отг.: Ученически съвети на класовете

10. Коледно-новогодишни празници по класове.

Срок: 15-23.12.2017 г.
Отг. Ученически съвети на класовете

Януари 2018
11. Отбелязване „Световен ден на думата „Благодаря“

Срок: 11.01.2018 г.
Отг.: Работен екип към УУС 

12. Отбелязване „Световен ден на Прегръдката“ 

Срок: 21.01.2018 г.
Отг.: Работен екип към УУС

Февруари 2018
13. Февруари – ден на влюбените – участие в общоучилищния празник.

Срок: 14.02.2018 г.
Отг.: Ученически съвети 10 клас

14. Отбелязване Деня на Левски – 19.02.2018 г.

Срок: 19.02.2018 г.
Отг. : Ученически съвети 9 клас

15. Ден на розовата фланелка.

Срок: 22.02.2018 г.

Отг.: Ученически съвети 11 клас

Март 2018
16. Отбелязване годишнината от Освобождението на България.

Срок: 03.03.2018 г.
Отг.: Ученически съвети по класове

17. Участие в състезанието „Какво знаем за Иван Богоров?”

Срок: 31.03.2018 г.
Отг.: Ученически съвети 8 клас

Април 2018
18. Организиране на обучение „Ученици обучават ученици “.

Срок: 26.04.2018 г.
Отг.: УУС

Май 2018
19. Ден на ученическото самоуправление.

Срок: 09.05.2018 г.
Отг.: УУС

20. Изпращане на „Випуск 2016”.

Срок: 15.05.2018 г.
Отг.: Ученически съвети 11 клас

21. Участие в дейностите за отбелязване на празника на гимназията.

Срок: 11.05.2018 г.
Отг.: Ученически съвети 8-12 клас 

22. Участие в общоградските тържества по случай 24-ти май – Деня на славянската писменост, просвета и култура.

Срок: 24.05.2018 г.
Отг.: Ученически съвети 8-12 клас

Юни 2018
23. Акция „Внимание – наркотици!”

Срок: 26.06.2018 г.
Отг.: Ученически съвети 

24. Отчетно събрание на УС. Връчване на удостоверения за участие и постигнати резултати в ученическото самоуправление.

Срок: 30.06.2018 г.
Отг.: Председателят на УС