ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Календарен план на УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ за 2016/2017

Септември 2016 г.

1. Избор на ученически съвети по паралелки в рамките на часа на класа чрез открито или тайно гласуване.

Срок: 30.09.2016 г.

Отг.: Ученически съвети 8-12 клас

2. Търсене на нови възможности за включване в общински и национални програми и проекти.

Срок: през годината

Отг.: УУС

3. Продължаване на партньорството със сдружение „Възможности без граници“ за разпространение на идеите за толерантност и приемане на различията, за безопасно общуване в Интернет и против езика на омразата.

Срок: през годината

Отг.: УУС

Октомври 2016 г.

4. Общо събрание:

· Избор на Ръководство на УУС.

· Приемане План за дейността на УС през учебната 2016/2017 година.

· Избор на ученици за представяне на ученическата общност в училищните управленски екипи.

Срок: 05.10.2016 г.

Отг.: УУС

5. Акция“Трафик на хора“ .

Срок: 17.10.2016 г.

Отг.: Ученически съвети на 12-те класове

Ноември 2016 г.

6. Отбелязване Деня на народните будители.

Срок: 01.11.2016 г.

Отг. Ученически съвети по класове

7. Тренинг с ученици и учители „За позитивна класна стая“

Срок: 16.11.2016 г.

Отг.: Ръководство на УУС

8. Фокус-група за изготвяне на Правила и ценности за позитивно общуване в класната стая

Срок: 30.11.2016 г

Отг.: Работен екип към УУС

Декември 2016 г.

9. Анти – Спин кампания.

Срок: 01.12.2016 г.

Отг. Ученически съвети на 8-те класове

10. Коледна благотворителна акция.

Срок: 20.12.2016 г.

Отг. Ученически съвети на класовете.

11. Коледно-новогодишни празници по класове.

Срок: 15-23.12.2016 г.

Отг. Ученически съвети на класовете

Януари 2017 г.

12. Подготовка на материали и актуализиране на Портфолиото на Ученическия съвет

Срок: 25.01.2017 г.

Отг.: Работен екип към УУС

Февруари 2017 г.

13. 14 Февруари – ден на влюбените – участие в общоучилищния празник.

Срок: 14.02.2017 г.

Отг.: Ученически съвети 10 клас

14. Отбелязване Деня на Левски – 19.02.2017 г.

Срок: 19.02.2017 г.

Отг.: Ученически съвети 9 клас

15. Ден на розовата фланелка.

Срок: 22.02.2017 г.

Отг.: Ученически съвети 11 клас

Март 2017 г.

16. Отбелязване годишнината от Освобождението на България.

Срок: 03.03.2017 г.

Отг.: Ученически съвети по класове

17. Участие на учениците от УУС в инициативата „Мениджър за един ден“.

Срок: март 2017 г.

Отг.: Ученически съвети по класове

18. Участие в състезанието „Какво знаем за Иван Богоров?”

Срок: 31.03.2017 г.

Отг.: Ученически съвети 8 клас

Април 2017 г.

19. Програма „Час по правосъдие“

„Наркотици – Закони – Ученици“.

Срок: 26.04.2017 г.

Отг.: УУС

Май 2017 г.

20. Ден на ученическото самоуправление.

Срок: 09.05.2017 г.

Отг.: УУС

21. Изпращане на „Випуск 2016”.

Срок: 15.05.2017 г.

Отг.: Ученически съвети 11 клас

22. Участие в дейностите за отбелязване на празника на гимназията.

Срок: 11.05.2017 г.

Отг.: Ученически съвети 8-12 клас

23. Участие в общоградските тържества по случай 24-ти май – Деня на славянската писменост, просвета и култура.

Срок: 24.05.2017 г.

Отг.: Ученически съвети 8-12 клас

Юни 2017 г.

24. Акция „Внимание – наркотици!“

Срок: 26.06.2017 г.

Отг. Ученически съвети

25. Отчетно събрание на УС. Връчване на удостоверения за участие и постигнати резултати в ученическото самоуправление.

Срок: 30.06.2017 г.

Отг.: Председателят на УС