ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Държавни квалификационни  изпити

учебна 2018 /2019 година

Заповед № РД09-2151/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

Заповед № РД5-13/18.09.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавни квалификационни изпити по практика

Заповед РД5-13 от 18.09.2019