ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Държавни квалификационни  изпити

учебна 2019 /2020 година

СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ 2020

Подаване на заявления  – 01,09,2020 г

Изпит теория – 10,09,2020 г

Изпит практика – 08,09,2020 г.

 

Заповед № РД09-2151/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

Заповед № РД5-13/18.09.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавни квалификационни изпити по практика

Заповед РД5-13 от 18.09.2019