ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ДКИ

Държавни квалификационни  изпити

учебна 2017 /2018 година

Заповед № РД5-40/25.09.2017 г. за определяне на дати за провеждане на държавни квалификационни изпити по практика

 

 

Теория

юнска сесия                    06.06.2018 г.
септемврийска сесия       11.09.2018 г.

Практика

юнска сесия             ІІ степен 31.05.2018 г. – 12 ж
                              ІІІ степен 01.06.2018 г. –  12 а, 12 в, 12 е
                                              04.06.2018 г. – 12 б, 12 г, 12 д
септемврийска сесия   ІІ и ІІІ степен – 07.09.2018 г.

 

Срок за подаване на заявления за явяване на държавни изпити по теория:

юнска сесия                   ІІ и ІІІ степен 09.05.2018 г.
септемврийска сесия      ІІ и ІІІ степен 31.08.2018 г.

Срок за подаване на заявления за явяване на държавни изпити по практика:

юнска сесия               ІІ и ІІІ степен 09.05.2018 г.
септемврийска сесия  ІІІ степен 30.06.2017 г. за 12 а,б,в,г,д,е
                                 ІІ степен 31.08.2018 г.