ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Държавни квалификационни  изпити

учебна 2018 /2019 година

Заповед № РД 09-1711/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация

Заповед № РД5-31/27.09.2018 г. за определяне на дати за провеждане на държавни квалификационни изпити по практика

Заповед ДКИ 2019