ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ДКИ

Държавни квалификационни  изпити

учебна 2017 /2018 година

Заповед № РД5-40/25.09.2017 г. за определяне на дати за провеждане на държавни квалификационни изпити по практика

 

 

Теория

септемврийска сесия       11.09.2018 г.

Практика

септемврийска сесия   ІІ и ІІІ степен – 07.09.2018 г.

 

Срок за подаване на заявления за явяване на държавни изпити по теория:

септемврийска сесия      ІІ и ІІІ степен 31.08.2018 г.

Срок за подаване на заявления за явяване на държавни изпити по практика:

септемврийска сесия  ІІІ степен 30.06.2017 г. за 12 а,б,в,г,д,е
                                 ІІ степен 31.08.2018 г.