ПГИ "Д-р Иван Богоров"

РЕЗУЛТАТИ

Logo

 

ПРОЕКТ 2014-1-BG01-KA102-000829

Veni! Vidi! Vici! – A Chance and a Challenge for Life. –

 Дойдох! Видях! Победих! Шанс и предизвикателство за живот!

Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“,

сектор „Професионално образование и обучение“

 

В периода 09 – 13 ноември 2015 г. бе направен подбор по документи на кандидатите за втората мобилност по ПРОЕКТ 2014-1-BG01-KA102-000829 Veni! Vidi! Vici! – A Chance and a Challenge for Life. – Дойдох! Видях! Победих! Шанс и предизвикателство за живот!“.

След подбора на документи допуснати до втория етап са следните ученици:

 

 1. Александра Стоянова Стоянова – X a клас
 2. Мартин Андонов Митков – X б клас
 3. Каля Калева Калева – X б клас
 4. Жаклин Петрова Желева – X б клас
 5. Владислава Владимирова Димитрова – X б клас
 6. Калина Мирославова Иванова – X б клас
 7. Станислава Николаева Василева – X в клас
 8. Пламена Николаева Николова – X в клас
 9. Ивалин Димитров Люцканов – X г клас
 10. Димитър Маринов Станчев – X г клас
 11. Мартина Мартинова Йорданова – X г клас
 12. Ивета Красимирова Стойчева – X д клас
 13. Ренета Руменова Димитрова – X ж клас
 14. Моника Валентинова Василева – XI а клас
 15. Христиана Младенова Радева – XI а клас
 16. Петя Кирилова Дренчева – XIа клас
 17. Лиляна Станиславова Денева – XI б клас
 18. Милена Филчева Митева – XI б клас
 19. Йордан Андреянов Андреев – XI б клас
 20. Адрияна Йорданова Белчева – XI г клас
 21. Цветелина Иванова Николова – XI г клас
 22. Теодора Тодорова Младенова – XI г клас
 23. Неда Георгиева Чакалова – XI в клас

 

 

 

Вторият етап от подбора – интервю на английски език ще се проведе на:

16.11.2015г. от 13.30 часа за ученици от X клас

18.11.2015г. от 13.30 часа за ученици от XI  клас

 

 

 

WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.