ПГИ "Д-р Иван Богоров"

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Заповед № РД5-47/28.09.2018 г. за определяне реда и начина на организация на самостоятелната форма на обучение през учебната 2018/2019 г.

Промяна в графика на изпитите в самостоятелна форма на обучение – редовна сесия съгласно Заповед РД5-440/04.02.2019 г.

Изпитите от 24.01.2019 г., 28.01.2019 г. и 31.01.2019 г. да се проведат на:

  • 07.02.2019 г. по ЗИП Български език и литература от 13.30 в каб. 308;
  • 12.02.2019 г. по Български език и литература от 13.30 ч. в каб. 407;
  • 15.02.2019 г. по Английски език, УП Застраховане и социално осигуряване от 13.30 ч. в каб. 308.
СФО изпити 2018_19

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

РД5 - 71от 08.10.2018г. - График за провеждане на изпитите на учениците в СФО