ПГИ "Д-р Иван Богоров"

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Заповед № РД5-47/28.09.2018 г. за определяне реда и начина на организация на самостоятелната форма на обучение през учебната 2018/2019 г.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

РД5 - 71от 08.10.2018г. - График за провеждане на изпитите на учениците в СФО