ПГИ "Д-р Иван Богоров"

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Заповед № РД5-47/28.09.2018 г. за определяне реда и начина на организация на самостоятелната форма на обучение през учебната 2018/2019 г.

 

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА 12 КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

08.04.2019 г. – 25.04.2019 г.

04.2019 Поправителна сесия за 12 клас СФО