ПГИ "Д-р Иван Богоров"

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Заповед № РД5-47/28.09.2018 г. за определяне реда и начина на организация на самостоятелната форма на обучение през учебната 2018/2019 г.

 

ГРАФИК

за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение

през учебната 2018/2019 година

поправителна сесия от 01.07.2019 г. до 12.07.2019 година

 

график СФО