ПГИ "Д-р Иван Богоров"

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Заповед РД5-57 от 01.10.2019 График СФО

 

РЕДОВНА СЕСИЯ

18.11.2019 – 31.01.2020 г.

Изпит по: Дата Час Място на провеждане /кабинет/
1. ЗИП Застраховане

ЗИП Мениджмънт на предприятието

УП Интернет и УЕБ технологии

18.11.2019 1330 407
2. УП Подготовка за мениджърски проект 21.11.2019 1330 407
3. УП Застраховане и социално осигуряване

УП Счетоводство

25.11.2019 1330 407
4. Право

УП Работа в учебно предприятие

28.11.2019 1330 407
5. Свят и личност

Бизнес комуникации

02.12.2019 1330 407
6. УП Информационни системи в застраховането и социалното осигуряване

Документационна дейност и работа с офис-техника

05.12.2019 1330 208
7. Международни финанси

Делова кореспонденция

09.12.2019 1330 407
8. УП Бизнес комуникации

УП Финанси

Мениджмънт на човешките ресурси и фирмена култура

12.12.2019 1330 407
9. Управление на застраховането

УП Електронна търговия

16.12.2019 1330 407
10 Физическо възпитание и спорт

Управление на социалното осигуряване

Мениджмънт

19.12.2019 1330 407
11 Предприемачество

Делова кореспонденция

ЗИП Програмиране

Предприемачество и дребен бизнес

06.01.2020 1330 407
12 Финанси 09.01.2020 1330 407
13 УП Делова кореспонденция

Маркетинг

13.01.2020 1330 208
14 Математика 16.01.2020 1330 407
15 Английски език

Чужд език по професията – английски език

20.01.2020 1330 407
16 Български език и литература 23.01.2020 1330 407
17 ЗИП Български език и литература 27.01.2020 1330 208
18 Производствена практика 31.01.2020 1330 407