ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Първа мобилност

Logo

Гимназисти от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ на двуседмичен стаж в Лондон

Дванадесет ученици от XI и XII клас на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна посетиха град Лондон, Обединено Кралство, и проведоха двуседмичен стаж в местни предприятия и организации. Партньор е ADC College, Лондон.

Пътуването в периода 31.01.2016 – 13.02.2016 г. е част от дейностите по проект 2015-1-BG01-KA102-013835 „Мобилност без граници – професионални умения чрез опит“, Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“.

Ученици от специалностите Бизнес администрация, Банково дело, Електронна търговия, Застрахователно и осигурително дело и Търговия на едро и дребно бяха част от екипа на английски фирми, в които работеха под прякото ръководство на наставници и изпълняваха успешно поставените им задачи. Те усъвършенстваха чуждоезиковата си подготовка и боравенето с професионална терминология. Придружаващите ги учители, Анита Димитрова и Диана Димитрова, осъществяваха мониторинг визити на реалните работни места, съгласно график изготвен от колежа. Мнението на работодателите за учениците ни – отлично поведение на работното място, изпълнителност, много добра комуникация на английски език и готовност за учене на новости.

Стажуването бе съпътствано и от богата културна програма, по време на която учениците се запознаха с бита и традициите на Обединеното Кралство, както и с интересни от културна и историческа гледна точка, обекти.

В края на стажа учениците получиха Сертификат от ADC College и Сертификат Европас мобилност, както и препоръки от работодателите, което увеличава предимствата им при кандидатстване за работа на европейския пазар на труда.

Сбогуването с града бе изпълнено с много прегръдки и обещание за следващи контакти и втора мобилност през месец октомври 2016 г.

WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.