ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

В ПГИ „Д-р Иван Богоров“ се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

 

Заявленията за достъп до обществена информация се подават в канцеларията, етаж 3 в ПГИ „Д-р Иван Богоров“

всеки работен ден

с приемно време от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа

както и по е-mail: [email protected]

Адрес: Варна 9027, ж.к. „Младост-2“, ул. „Иван Церов“

Лице за контакт:

Донка Кандахерова – технически сътрудник

тел. 052 747 830

e-mail: [email protected]

Формуляри и образци на заявления за достъп до обществена информация
  1. docЗаявление за достъп до обществена информация;
  2. docПротокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация
  3. docПротокол за предоставяне на достъп до обществена информация (за предоставяне на информация за повторно използване)
  4. docИскане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

 

 

Отчет
Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация