ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Трета мобилност

Проект 2015-1-BG01-KA102-013835

Мобилност без граници – професионални умения чрез опит!

“Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“,

сектор „Професионално образование и обучение“

erazym      resursi

ПРОЦЕДУРА

за подбор на ученици  за включване в трети поток от целева група

по Проект 2015-1-BG01-KA102-013835

Мобилност без граници – професионални умения чрез опит!

 

Период на мобилността:

26.03.2017 г. – 08.04.2017 г.

 

Общи изисквания към участниците в проекта:

В целевата група на проекта могат да участват ученици, които отговарят на следните изисквания:

 • Ученик/чка от ПГИ „Д-р Иван Богоров” – гр. Варна от 11 или 12 клас /с навършени 17 години/ от всички специалности за учебната 2016 /2017 г.
 • Успех отпредходна учебна година над Добър
 • Липса на наказания за предходна учебна година
 • Участия в училищни и извънучилищни изяви
 • Възможност за пътуване и отсъствие от България за 14 дни
 • Предимство имат нови участници в проекти по програма „Еразъм+”
 • Предимство имат ученици, успешно участвали в подбора за втора мобилност и резерви от втора мобилност

 

Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на три  етапа – подбор по документи, тест и интервю на английски език.

 

I Етап – ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за участие в подбор /по образец/;
 2. CV европейски формат – на английски език /по образец/;
 3. Мотивационно писмо за участие в мобилността /по образец/;
 4. Копие от страниците с годишен успех за предходна учебна година;

*Образци на изброените документи може, да си свалите от линковете по-долу.

    

    Посочените документи да се подадат в канцеларията на ПГИ „Д-р Иван Богоров”                    в срок до 24.10.2016 г. /понеделник/

 

Комисията ще направи предварителен подбор по представените документи за кандидатстване и ще допусне до тест само кандидатите, отговарящи на общите изискванията и предоставили нужните документи.

 

II етапПРОВЕРКА НА ЕЗИКОВИТЕ ЗНАНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Учениците успешно преминали първи етап,  ще държат тест по английски език ниво В1+.

 

III етап –  ИНТЕРВЮ:

      Ученикът отговаря на въпроси на комисията, свързани с неговата лична мотивация за участие в проекта, силните и слабите му страни, умения за разговор на английски език.

      Избраните кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата, часа и мястото на провеждане на интервюто.

 

Окончателният състав на третия поток от целевата група по проекта ще бъде определен от комисията след провеждане на интервюто.

WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.