ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Първа мобилност Италия

Ученици от Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” град Варна придобиха опит и умения в град Порто Сант Елпидио, Италия

Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” осъществи с голям успех първа мобилност по проект „Veni! Vidi! Vici! – A Chance and a Challenge for Life. – Дойдох! Видях! Победих! Шанс и предизвикателство за живот!” –  проект, получил финансова подкрепа по програма „Еразъм+” , Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”. Основна цел на проекта е повишаване качеството на професионалното ни образование чрез изграждане на мост между двете професионални гимназии (от България и Италия) и работодатели, приемащи ученици и споделящи своите знания и опит.

Мобилността на 11 ученици и двама учители от гимназията се осъществи в периода 13.04.–26.04.2015 г., а приемаща организация бе Държавният институт за професионално и техническо образовани (Istituto Statale di Istruzione Tecnica Professionale e Scientifica) от град Порто Сант’Елпидио, Италия.

Ето и дейностите, които се осъществиха през периода на първата мобилност:

 • Общо 7 учебни занятия, съвместно с италианските ученици, по 5 учебни дисциплини на английски и италиански език;
 • Съвместен урок по бизнес икономика с двама преподаватели – от България и Италия;
 • Конференция за дейността на Сдружението на местните инвеститори, производители и предприемачи – GAL Fermano;
 • Посещения и запознаване с бизнеса на 6 фирми с различен вид  и обем на производство, различни политики,  пазари и устройствен принцип. Споделяне на техния опит, фирмени практики и традиции;
 • Посещение на Стопанската /Търговска камара в областния град Фермо, разговор с президента и други служители – разясняване на дейността на Камарата и нейната роля за развитие на местния бизнес, интервюта за пресата, относно целите и реализацията на проекта;
 • Общо 5 полудневни занятия в IT лаборатория за анализ, обобщение, подбор и презентиране на информацията след посещенията на стопанските и културните обекти;
  • Създаване на сайт на проекта, обработка на фото и видео материали, изработване на клипове и презентации за сайта и за страницата във Facebook;
 • В рамките на културната програма – посещения на музеи, галерии   и архитектурни комплекси;
 • Чрез проведените екскурзии  – познание за географските  особености на района и обогатяване на пространственото мислене на участниците;
 • Постоянен обмен на полезна информация между ученици и преподаватели, относно образователните програми и системи на обучение и администриране на  учебната дейност и производствени практики. Споделяне на добре работещи методики и личен опит.

Учениците и техните преподаватели останаха впечатлени от гостоприемното отношение на италианското училище и посетените фирми.

Сбогуването с града бе изпълнено с много прегръдки с новите италиански приятели и обещание за следващи контакти и втора мобилност през месец април 2016 г.

      

WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.