ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Отчетна среща, втора мобилност – Италия

На 28.04.2016 г. от 12 ч. в Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ се проведе заключителна среща по ПРОЕКТ 2014-1-BG01-KA102-000829 „Veni! Vidi! Vici! – A Chance and a Challenge for Life. – Дойдох! Видях! Победих! Шанс и предизвикателство за живот!“ Програма „Еразъм+“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“.
Гости на мероприятието бяха: г-жа Диана Христова – Старши експерт по Професионално образование – РИО град Варна, г-н Павел Йорданов от Висше училище по мениджмънт – град Варна, учители, ученици и ръководството на гимназията.
По време на срещата учениците от първа и втора мобилност споделиха знания, умения и опит, придобити от престоя си в Италия.
Срещата бе равносметка на извършеното, на наученото, на споделения опит, на поетите отговорности, на израстването, на създадените приятелства, на прекрасните мигове, на разширения кръгозор, на придобитото самочувствие, на новото,на промяната.
Събитието бе отразено от телевизия „Черно море“ град Варна.