ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Отчетна среща втора мобилност – Лондон

23.11.2016 г. – Отчетна среща по проекта

Учениците от Втора мобилност представиха пред съученици, учители и родители работните си места от двуседмичната практика в Лондон.Споделиха задачите, които наставниците са им възлагали, придобитите знания и умения и впечатленията си от културата, бита и историята на Великобритания.

WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.