ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Отчетна среща 1-ва мобилност – Лондон

2.03.2016 /сряда/ – 12,30 ч. – Актова зала на ПГИ “Д-р Иван Богоров” – Отчетна среща от първа мобилност

Учениците представиха презентации за всяко работно място и споделиха със съученици и учители наученото и преживяното от практиката си на реални работни места в Лондон

WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.