ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища за учебната 2019/2020 г. съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование


ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

12.07. – 16.07.2019 г. вкл. – записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

19.07. – 22.07.2019 г. вкл. – записване на приетите ученици на втори етап на класиране

30.07. – 31.07.2019 г. вкл. – записване на приетите ученици на трети етап на класиране

Работно време на комисията: от 8:00 часа до 17:00 часа във Актовата зала на училището.

Попълване на незаетите места, след трети етап на класиране ще се извърши във времето от 02.08.2019 г. до 10.09.2019 г., както следва:

За свободните места, могат да кандидатстват ученици, които:

  • са завършили основно образование в годината на кандидатстване, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване;
  • специалностите от професии, за които кандидатстват да не са противопоказни на здравословното им състояние.

YouTube Preview Image

Download (PPTX, 933KB)

poster7

korica