ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ е училище с традиция в обучението на средни икономически кадри. Приоритет в обучението на гимназията са специалностите:
Банково дело
Бизнес администрация
Електронна търговия
Програмно осигуряване
Рекламна графика (нова)

                                                                                  

ГРАФИК на дейностите в училище по прием на ученици след 7 клас

  • 14 -16.07.2021 г. – записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на  класиране;
  • 21 – 22.07.2021 г. – записване на приетите ученици на втори етап на класиране;
  • 30.07.2021 г. – записване на приетите ученици на трети етап на класиране;

Работно време на комисията: от 08:00 до 17:00 часа

Работно място: кабинет 312

  • до 02.08.2021 г. – обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране;
  • до 10.09.2020 г. – попълване на незаетите места след трети етап  /съгласно заповед/

 

Download (PPTX, Unknown)


korica