ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища за учебната 2019/2020 г. съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование


ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

12.07. – 16.07.2019 г. вкл. – записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

19.07. – 22.07.2019 г. вкл. – записване на приетите ученици на втори етап на класиране

31.07.2019 г.  – записване на приетите ученици на трети етап на класиране

Работно време на комисията: от 8:00 часа до 17:00 часа в кабинет 312.

Попълване на незаетите места, след трети етап на класиране ще се извърши във времето от 02.08.2019 г. до 10.09.2019 г., както следва:

Заповед 3 етап на класиране2019_2020
РД 5 - 1028 от 01.08.2019

YouTube Preview Image

Download (PPTX, 933KB)

poster7

korica