ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ е училище с традиция в обучението на средни икономически кадри. Приоритет в обучението на гимназията са специалностите:
Банково дело
Бизнес администрация
Електронна търговия
Икономическо информационно осигуряване
Програмно осигуряване

ГРАФИК на дейностите по прием на ученици в 8 клас

  • 14 -16.07.2020 г. – записване на приетите ученици на първи етап на класиране или приемане на заявление за участие във втори етап на  класиране;
  • 21 – 22.07.2020 г. – записване на приетите ученици на втори етап на класиране;
  • 30.07.2020 г. – записване на приетите ученици на трети етап на класиране;
  • 03.08.2020 г. – обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране;
  • До 10.09.2020 г. – попълване на незаетите места след трети етап  /съгласно заповед/
РД5-724_22.06.20

РАБОТНО ВРЕМЕ: 8.00 – 17 .00 ч. 

 

Download (PPTX, 820KB)

 

 


korica