ПГИ "Д-р Иван Богоров"

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Станимир Стефанов 11в клас

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Тамира Тахтакесян 10 е клас

КООРДИНАТОРИ

Александра Стоянова 12 а клас

Ирина Янкова 11 б клас

Кристина Цветкова 10 д клас

Антония Маркова 9 а клас

Никол Тончева 8 е клас

ЧЛЕНОВЕ НА УУС

1. Ана – Мария Борисова 8 а клас

2. Тереза Маркова 8 б клас

3. Симона Кунчев 8 в клас

4. Магдалена Христова 8 г клас

5. Ивета Кателиева 8 д клас

6. Никол Тончева 8 е клас

7. Антония Маркова 9 а клас

8. Василена Василева 9 б клас

9. Стелла Желева 9 в клас

10. Ивайла Янева 9 г клас

11. Лили Василева 9 д клас

12. Александра Тодорова 9 е клас

13. Александра Първанова 10 а клас

14. Стефани Иванова 10 б клас

15. Мартина Петрова 10 в клас

16. Станислава Добрева 10 г клас

17. Кристина Цветкова 10 д клас

18. Тамира Тахтакесен 10 е клас

19. Мария Георгиева Георгиева 10 е клас

20. Атче Исмаил 11 а клас

21. Ирина Янкова 11 б клас

22. Станимир Стефанов 11 в клас

23. Яна Тодорова 11 г клас

24. Виктория Енева 11 д клас

25. Габриела Колева 11 е клас

26. Диян Стефанов 11 ж клас

27. Александра Стоянова 12 а клас

28. Владислава Димитрова 12 б клас

29. Симона Димитрова 12 в клас

30. Тереза Методиева 12 г клас

31. Даниел Михайлов 12 д клас

32. Кристина Кулишeва 12 е клас

33. Савина Цветкова 12 ж клас