ПГИ "Д-р Иван Богоров"

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Антония Маркова 11а клас

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Никол Георгиева 11а клас

Иванна Михайлова 9в клас

КООРДИНАТОРИ

Радосвета Андонова 8г клас

София  Георгиева 9в клас

Никол Тончева 10е клас

Василена Василева 11б клас

Кристина Цветкова 12д клас

ЧЛЕНОВЕ

Алпер Алиосманов 8а

Деница Димитрова 8б

Ендер Караман 8в

Андреа Бонева 8д

Калоян Василев 8е

Станислава Ганева 9а

Петя Маринова 9б

Вероника Тодорова 9г

Цветомира Георгиева 9д

Даниела Петрова 9е

Селин Арнаудова 10а

Тереза Маркова 10б

Симона Кунчева 10в

Магдалена Христова 10г

Йордан Топчев 10д

Анифе Исмаил 11в

Стоян Баев 11г

Радослав Недев 11д

Сияна Костадинова 11е

Мартин Василев 12а

Александра Атанасова 12б

Вероника Русева 12в

Станислава Добрева 12г

Тамира Тахтакесен 12е