ПГИ "Д-р Иван Богоров"

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Благовест Божидаров Вълчев –12 б клас

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ели Иванова Иванова –10 г клас

КООРДИНАТОРИ:

Лили Светославова Василева – 8 д клас

Десислава Иванова Христова – 9 г клас

Атче Рузи Исмаил –10 а клас

Владислава Владимирова Димитрова – 11 б клас

Александър Георгиев –12 а клас

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ КЛАСОВЕ:

1. Антония Руменова Маркова –8 а клас

2. Василена Христова Василева –8 б клас

3. Анифе Хюсеин Исмаил – 8 в клас

4. Йоана Мринова Димитрова – 8 г клас

5. Сабрина Тихомирова Велинова –9 а клас

6. Мая Радкова Христова –9 б клас

7. Полина Антонова Димитрова – 9 в клас

8. Мирослав Насков Паунов –9 д клас

9. Йоана Йорданова Тодорова – 9 е клас

10. Деница Росенова Драгоева –10 б клас

11. Станимир Иванов Стефанов –10 в клас

12. Ина Тодорова Тодорова – 10 г клас

13. Виктория Василева Енева –10 д клас

14. Димитър Веселинов Мичев –10 е клас

15. Лидия Здравкова Илиева-10 ж клас

16. Александра Стоянова Стоянова –11 а клас

17. Симона Димитрова Андреева –11 в клас

18. Тереза Методиева Методиева –11 г клас

19. Нелина Пламенова Петрова –11 д клас

20. Лили Станиславова Станчева –11е  клас

21. Тони Светославова Светославова –11 ж клас

22. Милица Стоянова Саравска –12 а клас

23. Надежда Георгиева Иванова –12 в клас

24. Нена Янакиева Георгиева – 12 г клас

25. Пламена Веселинова Василева -12 д клас

26. Мария Георгиева Георгиева – 12 е клас