ПГИ "Д-р Иван Богоров"

БЮДЖЕТ И ОТЧЕТИ

Утвърден бюджет за 2018 г.

Отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 31.03.2018 г.

Отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 30.06.2018 г.

Отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 30.09.2018 г.

Отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 31.12.2018 г.

Разпределение на средствата от преходен остатък от бюджет 2018


Утвърден бюджет за 2017 г.

Отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 31.03.2017 г.

Отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 30.06.2017 г.

Отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 30.09.2017 г.

Отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 31.12.2017 г.

 


Утвърден бюджет за 2016 г.

Отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 31.03.2016 г.

Отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 30.06.2016 г.

Отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 30.09.2016 г.

Отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 31.12.2016 г.

 


Утвърден бюджет за 2015 г.

Отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 31.03.2015 г.

Отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 30.06.2015 г.

Отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 30.09.2015 г.

Отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 31.12.2015 г.


Утвърден бюджет за 2014 година и отчет за неговото изпълнение