ПГИ "Д-р Иван Богоров"

СТИПЕНДИИ

Правила за получаване на стипендии от учениците в ПГИ “Д-р Иван Богоров” – Варна, изменени със заповед № РД5-473/21.02.2018 г.