ПГИ "Д-р Иван Богоров"

МАТЕРИАЛНА БАЗА

Сградата е построена през 1978 година и има 3281 квадратни метра застроена площ. Помещенията са разположени на 4 етажа. Училището ползва съвместно с ОУ „Антон Страшимиров” 27 класни стаи, 3 кабинета – Физика, Химия и Биология, голям и малък физкултурен салон, библиотека и актова зала.

Гимназията стопанисва самостоятелно 5 компютърни кабинета и офис на учебно-тренировъчните фирми, оборудвани със съвременна техника и специализиран софтуер за качествено професионално обучение. Осигурен е високоскоростен Интернет с неограничен достъп, съвременна компютърна и офис-техника – преносими компютри, мултимедийни проектори, мултифункционални устройства, лазерни принтери и телефонна централа.

За учителите е обзаведен уютен методически кабинет за самоподготовка и консултации. В клуба за извънкласни дейности учениците провеждат своите занимания по интереси.

Библиотеката на училището непрекъснато обогатява фонда си със специализирана икономическа литература и предлага над 13 000 тома литература за ползване от учениците и преподавателите.

В училището изцяло са заменени традиционните черни дъски с бели. От месец юли 2013 година сградата е със 100% подменена дограма и санирана източна, северна и западна фасада. Резултатът е подобряване визията на училището и микроклимата в помещенията и повишаване на коефициента на енергийна ефективност на сградата.

 

богоров варна