ПГИ "Д-р Иван Богоров"

СВОБОДНИ МЕСТА за учебната 2018/2019 г.

 

професия/специалност

Интензивно/Разширено изучаван чужд език 

VIII клас

IХ клас

Х клас

Финансист
Банково дело
Немски език
7
Финансист
Банково дело
 Английски език
Финансист
Застрахователно и осигурително дело
Немски език  –
Финансист
Застрахователно и осигурително дело
Английски език 2 7

Оперативен счетоводител

Оперативно счетоводство
Английски език  –
Организатор Интернет приложения

Електронна търговия
 Английски език 1 4 3
Офис мениджър
Бизнес администрация
 Английски език 5
Офис мениджър
Бизнес администрация
Немски език  –  – 
Оператор информационно осигуряване

Икономическо информационно осигуряване
 Английски език 1
Сътрудник в малък и среден бизнес
 
Малък и среден бизнес
 Английски език 1
Оператор информационно осигуряване

Икономическо информационно осигуряване
2

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за кандидатстване, подписано от родител

2. Копие на учебен план, по който е учил ученикът

3. Декларация за информирано съгласие за полагане на предварителни изпити

4. Копие на ученическа книжка

5. Ако за едно свободно място има повече от един желаещ, се извършва класиране, като за учениците в 8 клас то е по успех от балообразуващите предмети, а за останалите – по успех от предходната учебна година/срок.