ПГИ "Д-р Иван Богоров"

СВОБОДНИ МЕСТА за учебната 2018/2019 г.

 

професия/специалност

Интензивно/Разширено изучаван чужд език 

VIII клас

IХ клас

Х клас

Финансист
Банково дело
Немски език
7
Финансист
Банково дело
 Английски език
Финансист
Застрахователно и осигурително дело
Немски език  –
Финансист
Застрахователно и осигурително дело
Английски език 5

Оперативен счетоводител

Оперативно счетоводство
Английски език  –
Организатор Интернет приложения

Електронна търговия
 Английски език 2 3
Офис мениджър
Бизнес администрация
 Английски език 1 4
Офис мениджър
Бизнес администрация
Немски език  –  – 
Оператор информационно осигуряване

Икономическо информационно осигуряване
 Английски език 1 1
Сътрудник в малък и среден бизнес
 
Малък и среден бизнес
 Английски език 1
Оператор информационно осигуряване

Икономическо информационно осигуряване
1

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за кандидатстване, подписано от родител

2. Копие на учебен план, по който е учил ученикът

3. Декларация за информирано съгласие за полагане на приравнителни изпити

4. Копие на ученическа книжка