ПГИ "Д-р Иван Богоров"

СВОБОДНИ МЕСТА за учебната 2019/2020 г.

 

професия/специалност

Интензивно/Разширено изучаван чужд език 

VIII клас

IХ клас

Х клас

Финансист
Банково дело
 Английски език
Финансист
Застрахователно и осигурително дело
Английски език
Оператор информационно осигуряване

Икономическо информационно осигуряване
 Английски език 3 5
Организатор Интернет приложения

Електронна търговия
 Английски език 3 5
Офис мениджър
Бизнес администрация
 Английски език 1
Офис мениджър
Бизнес администрация
Немски език  1 – 
Сътрудник в малък и среден бизнес
 
Малък и среден бизнес
 Английски език 2

Оперативен счетоводител

Оперативно счетоводство
Английски език  –

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за кандидатстване, подписано от родител

2. Копие на учебен план, по който е учил ученикът

3. Декларация за информирано съгласие за полагане на предварителни изпити

4. Копие на ученическа книжка

5. Ако за едно свободно място има повече от един желаещ, се извършва класиране, като за учениците в 8 клас то е по успех от балообразуващите предмети, а за останалите – по успех от предходната учебна година/срок.