ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА

Администратор Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна
Адрес Варна, ж.к. Младост-2, ул. „Иван Панайотов Церов“
Е-mail [email protected]
Телефон 052 747 830

  КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА С ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Длъжностно лице по защита на данните Ивелина Иванова
Е-mail [email protected]
Телефон за връзка 0879 410 678

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за защита на личните данни

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
(информация, предоставяна съгласно чл. 13 от Общ регламент за защита на данните)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

Съобщение за поверителност - Ученици и родители

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
(информация, предоставяна съгласно чл. 13 от Общ регламент за защита на данните)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЛУЖИТЕЛИ

Съобщение за поверителност - Служители

 

ПРАВА на субектите на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

РЕГЛАМЕНТ 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.

ЗАКОН за защита на личните данни