ПГИ "Д-р Иван Богоров"

КОНТАКТИ

Временен адрес:

гр. Варна ж.к. „Владислав Варненчик” ІІ микрорайон (Кайсиева градина)

Телефони за връзка:

Директор – 0879 410 666

Зам.-директор “Учебна дейност” – 0879 410 667

Зам.-директор “Учебна дейност” – 0879 410 654

Зам.-директор АСД – 0879 410 677

Зам.-директор АСД – 0879 410 655

Главен счетоводител – 0879 410 660

Служител “Човешки ресурси” – 0879 605 027

Завеждащ административна служба – 0879 410 615

Технически секретар – 0879 410 614

e-mail:
[email protected]

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ДИРЕКТОР:

Понеделник от 09:30 до 11:30

Сряда от 15:00 до 17:30

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПРЕЗ ВТОРИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

Приемно време педагогически специалисти

Транспорт:

  1. Автобуси линии №: 14, 20, 22, 41, 118, 118а, 121, 122, 148, 209
  2. Тролейбусни линии №: 82 и 88