ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ГРАФИК

за провеждане на поправителна сесия за определяне на годишни оценки за учебната 2018/2019 година на учениците от VІІІ-ХІ клас в дневна форма на обучение

учебен предмет дата час място на провеждане
1 Математика 29.08.2019 09:00 кабинет 404
2 Български език и литература 30.082019 09:00 кабинет 312
3 Английски език 30.08.2019 09:00 кабинет 312
4 Немски език 30.08.2019 09:00 кабинет 312
5 База от данни 30.08.2019 09:00 кабинет 312