ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ BG05M20P001-2.011-0001 -2019

Обща информация за проекта за училището:

Общ брой сформирани групи по проекта в училището: 5

Общо участващи ученици: 31

Ръководители на групи: 4

Начало на допълнителните  обученията: 10.05.2019 г.

Месеците юли, август и септември няма планирани обучения по проекта.

Програма и график на допълнителното обучение по Български език и литература на група с ученици от ІХ клас

Програма и график на допълнителното обучение по Математика на група с ученици от VІІІ клас

Програма и график на допълнителното обучение по Обща теория на счетоводната отчетност на група с ученици от ІХ клас

Програма и график на допълнителното обучение по Счетоводство на предприятието на група с ученици от Х клас

Програма и график на допълнителното обучение по Български език и литература на група с ученици от ХІІ клас