ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Дистанционно обучение

Уважаеми ученици и родители,

Във ПГИ „Д-р Иван Богоров“ от 16.03.2020 г. (понеделник) обучението се провежда в електронна среда. Предвид създалата се ситуация дистанционното обучение ще продължи до 12.04.2020 г. включително, или до второ нареждане.

Електронното обучение в домашни условия ще се провежда от 8:30 ч до 13:00 ч. mо следния график:

1. час 8:30 – 9:00
2. час 9:10 – 9:40
3. час 9:50 – 10:20
4. час 10:30 – 11:00
5. час 11:10 – 11:40
6. час 11:50 – 12:20
7. час 12:30 – 13:00

График на учебния процес в дистанционна форма на обучение

Изборът на конкретен вариант и платформа се прави от самия учител. Това не са само консултации, а и обучение, включително тестове, презентации, видео уроци, като се дава възможност на учителите сами да преценят какво им е нужно и как могат да го направят, така че да получават обратна връзка от учениците, въз основа на усвоеното до момента учебно съдържание, ресурсите, интернет свързаността, възрастовите особености и спецификата на учениците, както и дигиталните умения на всички участници в процеса.

 

В училището използваме различни платформи, начини и ресурси на комуникация, които ще са от полза за дистанционното обучение и като цяло в образователния процес:

  • bg – ел. дневник, включващ модул за създаване на тестове (видеоурок), учебни материали и комуникация чрез съобщения
  • G Suite for Education– образователна облачна технология на Гугъл, включваща богат набор от инструменти.

Уважаеми родители,

Нуждаем се и от Вашето съдействие като наши партньори в процеса на обучение.

Моля да подкрепите процеса на учене в електронна среда от разстояние.

Търсете постоянна обратна връзка от детето си за учебното съдържание, което е споделено от съответния учител за деня и осигурявайте контрол!

Апелираме да окуражавате децата си да изпълняват поставените задачи редовно и отговорно, за да не се отрази извънредната ситуация на обучението им.

Пожелавам успех!

Бъдете здрави!