ПГИ "Д-р Иван Богоров"

РЪКОВОДСТВО

 

Ирена Михова – директор

 

Дияна Петрова – заместник-директор по учебната дейност – общообразователна подготовка

Мариана Вачкова – заместник-директор по учебната дейност – професионална подготовка

 

Корнелия Иванова – заместник-директор по административно-стопанската дейност

Кремена Харизанова – заместник-директор по административно-стопанската дейност