ПГИ "Д-р Иван Богоров"

НОСИТЕЛИ НА НАГРАДИ

П О Х В А Л А 

І. За постигнат отличен успех през първия учебен срок на учебната 2015/2016 г. и без неизвинени отсъствия на:

Мая Радкова Христова – VІІІ б

Стефани Димитрова Иванова – VІІІ б

Йоана Йорданова Тодорова – VІІІ е

Николета Красимирова Малчева – VІІІ е

Ивалин Димитров Люцканов – Х г

ІІ. За постигнат отличен успех през първия учебен срок на учебната 2015/2016 г. и отлично представяне на олимпиади, състезания и проектни дейности на:

Фатме Сюлейманова Хюсеинова – ХІІ а

Елора Димитрова Христова – ХІІ б

Александър Стоянов Стоянов – ХІІ г

Божидар Иванов Иванов – ХІІ д

Янислава Янева Паунова – ХІ в

ІІІ. За постигнат отличен успех през първия учебен срок на учебната 2015/2016 г.на:

Савина Димчева Атанасова – ХІІ а

Илияна Илиева  Конакова – ХІІ г

Надежда Тошкова Минкова – ХІІ г

Катерина Димитрова Гачева – ХІІ г

Георги Ивайлов Минчев – ІХ д

Симона Младенова Коларова – Х а

Мартин Андонов Митков – Х б /пълен отличник/

Калина Мирославова Иванова – Х б /пълен отличник/

Дарина Добромирова Богданова – Х б

Симеон Георгиев Димитров – Х б

Констанция Красимирова Вълкова – Х ж

Александър Пламенов Георгиев – ХІ а /пълен отличник/

Вилиана Димитрова Маркова – ХІ а

Милица Стоянова Саравска – ХІ а

Виктория Кирилова Иванова – ХІ а

Моника Валентинова Василева – ХІ а

Емин Шемси Шукриева – ХІ а

Тихомира Диянова Пенева – ХІ г /пълен отличник/

Жасмина Венциславова Лефтерова – ХІ д

ІV. За недопускане на неизвинени отсъствия на:

Маринела Тодорова – VІІІ а

Мартин Василев – VІІІ а

Рая Симионова – VІІІ а

Аника Ангелова – VІІІ а

Антония Петрова – VІІІ а

Деница Димитрова – VІІІ а

Димитър Димитров – VІІІ а

Симона Тунева – VІІІ б

Мариела Добрева – VІІІ б

Елиф Мустафова – VІІІ в

Мартина Петрова – VІІІ в

Ана Александрова – VІІІ в

Димитър Нейков  VІІІ в

Грациела Ганева – VІІІ в

Полина Димитрова – VІІІ в

Тихомир Димитров – VІІІ в

Мария Йорданова – VІІІ д

Георги Гочев Георгиев – VІІІ д

Георги Христов Янев – VІІІ д

Ивелин Йорданов Йорданов – VІІІ д

Красимир Тодоров Гигов – VІІІ д

Мария Николаева Йоргакиева – VІІІ д

Мирослав Росенов Николов – VІІІ д

Николай Димитров Димитров – VІІІ д

Симона Иванова Иванова – VІІІ д

Александрина Калчева – VІІІ е

Имман Хюсеин  VІІІ е

Мария Германова – VІІІ е

Костадин Живков Николов – VІІІ е

Моника Янкова Янкова – VІІІ е

Вейжан Мехмед – ІХ а

Ивана Хараланова – ІХ а

Александра Маринова – ІХ а

Айше Исмаил – ІХ а

Марина Орлова – ІХ а

Радостина Иванова – ІХ в

Пламена Добрева – ІХ г

Живко Димов – ІХ г

Елена Димитрова – ІХ г

Кристияна Тенева – ІХ г

Лина Енева – ІХ г

Николай Николов – ІХ г

Яна Тодорова – ІХ г

Радостина Маринова – ІХ д

Зафира Василева – ІХ д

Катерина Радославова – Ха

Виктория Иванова – Х а

Кристин Симеонова – Х а

Иван Петров – Х б

Десислава Стоянова – Х б

Габриела Господинова – Х б

Невена Богомилова – Х б

Памела Стоянова – Х б

Лили Станчева – Х е

Кристияна Опрева – ХІ а

Антония Радева – ХІ а

Димитра Маркова – ХІ а

Кремена Тодорова – ХІ а

Силвия Иванова – ХІ а

Веселин Драганов Иванов – ХІ в

Мария Атанасова – ХІ г

Синай Мехмед – ХІ д

Петър Петров – ХІ д

Полина Асенова – ХІ д

Камелия Куртева – ІХ е

Назифе Алиева – ХІ е

Фатме Абил – ХІ е

Виктория Николова – ХІІ в

Габриела Димова – ХІІ в

Дебора Димитрова – ХІІ в

Катя Василева – ХІІ в

Мина Петрова – ХІІ в

Теодора Миланова – ХІІ в

Гюлшен Мустафова – ХІІ гДенислав Якимов – ХІІ г

Заповед № РД5-406/07.03.2016