ПГИ "Д-р Иван Богоров"

НОСИТЕЛИ НА НАГРАДИ

П О Х В А Л А 

и удостоени с ПОЧЕТНА ЗНАЧКА НА ГИМНАЗИЯТА И ГРАМОТА за отличен успех и отлично представяне в регионални и национални състезания през учебната 2014/2015 година, учениците:

Деница Благовестова Благоева – VІІІ б клас

Кристиян Бисеров Красимиров – VІІІ г клас

Симона Младенова Коларова – ІХ а клас

Мартин Андонов Митков – ІХ б клас

Азизе Фахри Азиз – ІХ б клас

Калина Мирославова Иванова – ІХ б клас

Каля Калева Калева – ІХ б клас

Жаклин Петрова Желева – ІХ б клас

Симеон Георгиев Димитров – ІХ б клас

Дарина Добромирова Богданова –  ІХ б клас

Мартина Мартинова Йорданова – ІХ г клас

Десислава Георгиева Тодорова – ІХ г клас

Савина Ивайлова Цветкова – ІХ ж клас

Констанция Красимирова Вълкова – ІХ ж клас

Александър Пламенов Георгиев – Х а клас

Вилиана Димитрова Маркова – Х а клас

Емин Шемси Шукриев – Х а клас

Виктория Кирилова Иванова – Х а клас

Милица Стоянова Сарафска – Х а клас

Моника Валентинова Василева – Х а клас

Селвер Нурла Селим – Х б клас

Тихомира Диянова Пенева – Х г клас

Елеонора Красимирова Петкова – Х г клас

Теодора Тодорова Младенова – Х г клас

Цветелина Иванова Николова – Х г клас

Маргарита Николаева Стефанова – Х г клас

Ралица Иванова Георгиева – Х г клас

Жасмина Венциславова Лефтерова – Х д клас

Александър Стоянов Стоянов – ХІ г клас

.Илияна Илиева Конакова – ХІ г клас

Катерина Димитрова Ганчева – ХІ г клас

Надежда Тошкова Миткова – отличен (5,90)

Силвия Красимирова Стоянова – отличен успех

Янита Радославова Георгиева – отличен (5,50)

Ренета Руменова Димитрова – ІХ ж клас

Мериан Атанасова Атанасова – ХІ б клас

Айлин Емилова Асенова – ІХ ж клас

Божидар Иванов Иванов

Гергана Росенова Боева

Валентин Светославов Миланов

Изабела Юлиянова Христова – ХІ д клас.

Ивелин Димов Петков – ХІ д клас

Заповед № РД5-1143/20.05.2015 г.


П О Х В А Л А 

и удостоени с ПОЧЕТНА ЗНАЧКА НА ГИМНАЗИЯТА, ГРАМОТА и МАТЕРИАЛНА НАГРАДА за:

1. Отличен успех 6:00 и за постигнати високи резултати в извънкласните и извънучилищни дейности и за издигане авторитета и престижа на гимназията през учебната 2014/2015 г. на:

ЕЛИЦА АТАНАСОВА ХРИСТОВА – XII А клас

АНТОНИЯ ВЛАДИМИРОВА ДИМИТРОВА- XII Е клас

2. Отличен успех 6:00 за 2014/2015 г. на:

КРАСИМИРА ЖЕЛЕВА АНГЕЛОВА – XII А клас

3. За постигнати високи резултати в извънкласните и извънучилищни дейности и за издигане авторитета и престижа на гимназията през учебната 2014/2015 г. на:

ДОБРИНКА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА – XII Б клас  – като главен редактор на училищния вестник “Богоровски гимназист”

МИЛЕН ВИДЕНОВ ДОНЧЕВ – XII Е клас – за активното участие в дейностите на Ученическия съвет и клуб “Гимназиален театър”

Заповед № РД5-1143/20.05.2015 г.

 

П О Х В А Л А 

за постигнат отличен успех през първия учебен срок на учебната 2014/2015 г на:

IX Б клас

 1. Деница Благовестова Благоева
 2. Калина Мирославова Иванова
 3. Мартин Андонов Митков
 4. Азизе Фахри Азиз

IX Г клас

 1. Мартина Мартинова Йорданова

IX ж клас

 1. Савина Ивайлова Цветкова

X А клас

 1. Вилиана Димитрова Маркова
 2. Александър Пламенов Гоергиев
 3. Виктория Кирилова Иванова
 4. Емин Шемси Шукриев
 5. Милица Стоянова Саравска

X Г клас

 1. Тихомира Диянова Пенева
 2. Елеонора Красимирова Петкова
 3. Цветелина Иванова Николова
 4. Теодора Тодорова Младенова

X А клас

 1. Жасмина Венциславова Лефтерова

XI А клас

 1. Савина Димчева Анастасова
 2. Фатме Сюлейманова Хюсеинова
 3. Кристияна Георгиева Калчева

XI Б клас

 1. Вероника Емилова Димитрова
 2. Елора Христова Димитрова

XI Г клас

 1. Надежда Тошкова Минкова

XI Д клас

 1. Гергана Росенова Боева
 2. Божидар Иванов Иванов
 3. Маринела Йорданова Йорданова

XII А клас

 1. Айше Билгин Фазлъ
 2. Виктор Димитров Димитров
 3. Елица Атанасова Христова
 4. Кристин Иванова Обретенова
 5. Фатме Шакир Ибрям
 6. Красимира Желева Ангелова
 7. Есин Хюсеин Реджеб

XII В клас

 1. Юлияна Люцканова Топалова
 2. Димитрина Янчева Янчева
 3. Севги Байрам Юсеин

XII Г клас

 1. Бегюн Бейханова Хасанова

XII Д клас

 1. Михаил Живков Стоянов

XII Е клас

Антония Владимирова Петрова

Заповед №РД5-707/10.02.2015 г.
Заповед №РД5-766/19.02.2015 г.