ПГИ "Д-р Иван Богоров"

УЧИТЕЛИ

Организацията и провеждането на учебния процес в Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” се осъществена от:

 • Назначен щатен педагогически персонал – 53 от тях:
  • 47 в гимназиален етап;
  • 6 педагогически специалисти (с ръководни функции и други);
 • Назначен нещатен педагогически персонал (лектори) – 2.

Педагогическият персонал е 100% с висше образование, като с квалификационна степен:

 • бакалавър – 4
 • магистър – 49

Без ПКС са 20 учители, а 62 % от педагогическите кадри са с придобита ПКС както следва:

 • I ПКС – 1;
 • II ПКС – 16;
 • III ПКС – 1;
 • IV ПКС – 10;
 • V ПКС – 5;

В училището работят 1 главен учител, 26 старши учители, 20 учители.

 

№ по ред Име и фамилия Длъжност Преподава по: ПКС
1 Янка Бакалова Директор, училище Математика  II
2 Мария Филипова Помощник-директор, учебната дейност География и икономика  II
3 Мариана Вачкова Помощник-директор, учебната дейност Икономически дисциплини II
4 Мариян Филипов Ръководител, компютърен кабинет Информационни технологии -
5 Донка Маринова-Тунчева Психолог, училищен  II
6 Светла Христова Психолог, училищен  II
7 Маргарита Драгиева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Български език и литература  IV
8 Тончо Тончев Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Български език и литература  -
9 Йорданка Стоянова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Български език и литература  II
10 Нина Вълчева Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Български език и литература -
11 Славейка Мазнева-Спиридонова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Български език и литература  I
12 Румяна Станоева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Английски език Стенография  -
13 Красимира Станчева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Английски език  -
14 Цветелина Добрева Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Английски език -
15 Анита Димитрова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Английски език V
16 Виолета Кръстева Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Английски език  -
17 Ивелина Чучаркова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Английски език  -
18 Павлина Младенова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Немски език  -
19 Галина Андреева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Немски език  -
20 Илина Йорданова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Математика  II
21 Дора Илиева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Математика  II
22 Пенка Русева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Математика  II
23 Силвия Йорданова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Програмиране Информатика  IV
24 Друмка Жекова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Компютърни архитектури и операционни системи Работа с компютър в предприятието Информационни технологии IV
25 Яна Николова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Информационни технологии  IV
26 Юлиана Неделчева Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап История и цивилизация Философия Свят и личност  -
27 Жана Дойкова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап История и цивилизация  II
28 Юлия Кавръкова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап История и цивилизация  -
29 Маргарита Йорданова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Психология и логика Етика и право  II
30 Дияна Петрова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап География и икономика  IV
31 Нелка Семова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – лектор Физика и астрономия І
32 Недялка Христова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Физика и астрономия  -
33 Ирена Михова Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Биология и здравно образование  II
34 Надежда Иванова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Химия и опазване на околната среда  ІІІ
35 Илина Илиева Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Биология и здравно образование -
36 Атанас Христов Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Физическо възпитание и спорт  -
37 Зефир Ников Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Физическо възпитание и спорт  IV
38 Момчил Цанев Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Физическо възпитание и спорт  -
39 Елена Колева Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Физическо възпитание и спорт -
40 Христина Панайотова Учител, теоретично обучение Икономически дисциплини  -
41 Христина Триндафкова Учител, теоретично обучение Икономически дисциплини -
42 Цветелина Грозева Учител, теоретично обучение Икономически дисциплини  -
43 Диана Господинова Учител, теоретично обучение Икономически дисциплини  ІV
44 Дияна Дянкова – Сивова Старши учител, теоретично обучение Икономически дисциплини  IV
45 Диана Димитрова Учител, теоретично обучение Икономически дисциплини  V
46 Ивайло Мусев Учител, теоретично обучение Икономически дисциплини  -
47 Петър Мирошников Старши учител, теоретично обучение Икономически дисциплини  V
48 Наталия Пачева Старши учител, теоретично обучение Икономически дисциплини  V
49 Румянка Неделчева Старши учител, теоретично обучение Икономически дисциплини  II
50 Сийка Хачикян Старши учител, теоретично обучение Икономически дисциплини  II
51 Красимира Линкова – Кафалийска Старши учител, теоретично обучение Икономически дисциплини  II
52 Ивелина Иванова Учител, практическо обучение Икономическа информатика  IV
53 Светлана Галактионова Учител, практическо обучение Икономическа информатика  IV
54 Деан Василев Учител, практическо обучение Икономическа информатика -
55 Донка Кандахерова Учител, практическо обучение – лектор Икономически дисциплини -