ПГИ "Д-р Иван Богоров"

УЧИТЕЛИ

Организацията и провеждането на учебния процес в Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” се осъществена от:

 • Назначен щатен педагогически персонал – 55 от тях:
  • 49 в гимназиален етап;
  • 6 педагогически специалисти (с ръководни функции и други);
 • Назначен нещатен педагогически персонал (лектори) – 2.

Педагогическият персонал е 100% с висше образование.

Без ПКС са 22 учители, а 60 % от педагогическите кадри са с придобита ПКС както следва:

 • I ПКС – 2;
 • II ПКС – 14;
 • III ПКС – 1;
 • IV ПКС – 13;
 • V ПКС – 3;

В училището работят 1 главен учител, 27 старши учители, 21 учители.

 

№ по ред Име и фамилия Длъжност Преподава по: ПКС
1 Янка Бакалова Директор, училище Математика  II
2 Ирена Михова Помощник-директор, учебната дейност Биология и здравно образование  I
3 Мариана Вачкова Помощник-директор, учебната дейност Икономически дисциплини II
4 Мариян Филипов Ръководител, компютърен кабинет Информационни технологии
5 Донка Маринова-Тунчева Психолог, училищен  II
6 Светла Христова Психолог, училищен  II
7 Маргарита Драгиева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Български език и литература  IV
8 Тончо Тончев Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Български език и литература  –
9 Йорданка Стоянова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Български език и литература  II
10 Нина Вълчева Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Български език и литература
11 Славейка Мазнева-Спиридонова Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Български език и литература  I
12 Румяна Станоева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Английски език Стенография  –
13 Красимира Станчева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Английски език  –
14 Цветелина Добрева Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Английски език V
15 Валентина Касърова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Английски език ІV
16 Виолета Кръстева Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Английски език  –
17 Елена Танкова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Английски език  –
18 Маринела Динкова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Английски език
19 Павлина Младенова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Немски език  –
20 Пламена Костадинова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Немски език  –
21 Илина Йорданова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Математика  II
22 Дора Илиева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Математика  II
23 Пенка Русева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Математика  II
24 Силвия Йорданова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Програмиране Информатика  IV
25 Друмка Жекова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Компютърни архитектури и операционни системи Работа с компютър в предприятието Информационни технологии IV
26 Яна Николова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Информационни технологии  IV
27 Юлиана Неделчева Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап История и цивилизация Философия Свят и личност  –
28 Жана Дойкова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап История и цивилизация  II
29 Виолета Съева Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап История и цивилизация  –
 30 Десислава Пехливанова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап  ФилософияЕтика и право
31 Маргарита Йорданова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Психология и логикаЕтика и правоСвят и личност  II
32 Дияна Петрова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап География и икономика  IV
33 Недялка Христова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Физика и астрономия  –
34 Стойна Илиева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Биология и здравно образование  II
35 Надежда Иванова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Химия и опазване на околната среда  ІІІ
36 Атанас Христов Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Физическо възпитание и спорт  –
37 Зефир Ников Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Физическо възпитание и спорт  IV
38 Момчил Цанев Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Физическо възпитание и спорт  –
39 Елена Колева Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Физическо възпитание и спорт
40 Христина Панайотова Учител, теоретично обучение Икономически дисциплини  –
41 Христина Триндафкова Учител, теоретично обучение Икономически дисциплини
42 Северина Борисова Учител, теоретично обучение Икономически дисциплини ІV
43 Диана Господинова Учител, теоретично обучение Икономически дисциплини  ІV
44 Дияна Дянкова – Сивова Старши учител, теоретично обучение Икономически дисциплини  IV
45 Диана Димитрова Учител, теоретично обучение Икономически дисциплини  ІV
46 Ивайло Мусев Учител, теоретично обучение Икономически дисциплини  –
47 Донка Кандахерова Учител, теоретично обучение Икономически дисциплини
48 Наталия Пачева Старши учител, теоретично обучение Икономически дисциплини  V
49 Румянка Неделчева Старши учител, теоретично обучение Икономически дисциплини  II
 50 Богдана Радева Учител, теоретично обучение Икономически дисциплини V
51 Сийка Хачикян Старши учител, теоретично обучение Икономически дисциплини  II
52 Красимира Линкова – Кафалийска Старши учител, теоретично обучение Икономически дисциплини  II
53 Ивелина Иванова Старши учител, практическо обучение Икономическа информатика  IV
54 Светлана Галактионова Учител, практическо обучение Икономическа информатика  IV
55 Деан Василев Учител, практическо обучение Икономическа информатика