ПГИ "Д-р Иван Богоров"

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

Председател:    Симона Калоянова

Членове:      Лиляна Чочева – касиер

Янка Бакалова

Ирина Василева-Иванова

Невелин Якимов

Хриска Христова

Надя Даскалова

Йорданка Енева

Йовелина Христова

Молба за членство в „Училищното настоятелство към ПГИ „Д-р Иван Богоров”.