ПГИ "Д-р Иван Богоров"

МАЙСТОРСКИ КЛАС

Тема: „Бъди различен – мисли креативно“  На 11.12.2015 г. в 11 д се проведе Майсторски клас по Интернет и уеб технологии от Божидар Иванов от 12  д. Учениците бяха запознати с кодове на HTML и CSS,  връзката с други популярни езици и използване на регистрационна…

„ИДЕЙНИК“

„Идейник“ е онлайн състезание за обмяна на идеи по обществено значими проблеми и изготвяне на работни проекти с цел тяхната бъдеща организация. Целтта на „Идейник“ е да прехвърля успешни практики от чужбина за разрешаването на проблемни казуси в България като…

Национална седмица на четенето

На 10.12.2015 г. в ПГИ „Д-р Иван Богоров“ се проведе маратон на четенето във връзка с Националната седмица на четенето обявена от МОН. Участваха ученици от осмите класове. Включиха се около 30 четци. Те бяха направили разнообразен подбор на лирически…

УЧИЛИЩНО СЪСТЕЗАНИЕ „ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

На 02.12.2015г. се проведе училищното състезание „Инициативност и предприемачество”. Участваха ученици от 10 и 11 клас. Разпределени в четири отбора, те представиха идея за собствен бизнес, която е иновация в определена област. Трябваше да се реши казусът „Нестандартна бизнес идея…

Викторина за стопанската история на град Варна

На 27.11.2015 г. се проведе викторина за стопанската история на град Варна на тема „Културно историческо ориентиране“. Мероприятието бе посветено на 120 годишнината от създаването на Варненска търговско-индустриална камара и е част от проекта „Стопанската история на Варна – извор…

Час по правосъдие

На 25.11.2015г. в Актова зала се проведе първата работна среща на учениците от Xа и Xб класове с окръжни съдии от програмата на проекта „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие”. Магистратите запознаха учениците със структурата, функциите и значението…

Ден на отворени врати на Административен съд – Варна

По повод Международния ден на толерантността 16 ноември и инициативата на Административен съд – Варна,  учениците от десетите класове посетиха съдебни зали. Те бяха запознати с историята на съда, присъстваха на съдебно заседание по данъчно дело, разговаряха с магистратите и съдебните служители.