ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Четирима учители от гимназията на обучение в Барселона

През август 2022 г. трима учители и директорът на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна повишиха квалификацията си, усъвършенстваха чуждоезиковите си умения и обогатиха преподавателския си опит с участието си в едноседмични квалификационни курсове. Обучението се проведе от приемащата организация…

Учене от опита на Тенерифе – мобилност по програма Еразъм+ на ученици от гимназията

В периода 26 август – 9 септември 2022 г., 15 ученици от XI клас на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” придружени от преподавателите Анита Димитрова и Диана Димитрова, бяха на двуседмична мобилност на о-в Тенерифе (Канарските острови), Испания.…

Доброволческа инициатива на Училищния ученически съвет – да бъдем полезни и съпричастни!

Ученици и учители от “ПГИ Д-р Иван Богоров” се включиха в инициатива за подпомагане освежаването на оградата на ДГ 36 “Морска звездица”. Жени Цонева и Деница Чен от 10 в, заедно с класния си ръководител г-жа Диана Димитрова, както и…

„Здравословен начин на живот? Но как и от кога? Не от утре, а от днес и от сега!“

Проучване нагласите на младите хора в училищна възраст за здравословен начин на живот, повишаване на двигателната им активност, повишаване информираността им за правилно, балансирано и здравословно хранене и насочване на вниманието им към създаване на навици за здравословен начин на…

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ Родителските срещи за родители на новоприетите ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 година ще се проведат, както следва: За специалност Дата Час Място „Банково дело“ 07.09.2022 г. 18:00 Актова зала – I етаж „Бизнес администрация“ „Електронна търговия“…

Предстояща мобилност в Словения по проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5

 “MASTER: Multisystem Approach for Students to save The European Rights and the fundamental values” по Програма „Еразъм +“ Започва процедура за подбор на ученици от VIII – XI клас за включване в целева група и  ръководители, придружаващи ученици по време…

Представяне на проекти по Програма „Еразъм+“, ключова дейност 2

На педагогически съвет в края на учебната година г-жа Стойна Илиева –  координатор на проекти в гимназията представи отчет пред колегията за реализираните дейности по трите действащи проекта по ключова дейност 2 по програма “Еразъм+”: – проект № 2020-1-IT02-KA229-079666_5 MASTER:…