ПГИ "Д-р Иван Богоров"

5 ОКТОМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА УЧИТЕЛЯ

Учителите стоят в основата на възстановяването на образованието През 2021 година в Световния ден на учителя – 5 октомври, милиони хора по света отправят своето мощно послание за зачитане на огромната роля на учителите във възстановяването и укрепването на обществата…

Нов Еразъм+ проект в ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – “Join us in the battle against disinformation”“Присъединете се към нас в битката срещу дезинформацията”

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ добавя още един проект към Еразъм+ проектите, които изпълнява от 2014 г. насам. Това е десетият пореден проект за гимназията, финансиран от „Еразъм+“ – програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в…

Обявяване на независимостта на България

Обявяването на Независимостта на България на 22 септември 1908 г. е сред забележителните събития в новата българска история. Санстефанският мирен договор, подписан на 3 март 1878 г., увенчава войната на Русия за българското освобождение с възстановяването на държавата ни. Само…

ПГИ “Д-р Иван Богоров” е с присъдена Акредитация за Еразъм

Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” е с присъдена Акредитация за Еразъм, КД1, сектор Професионално образование и обучение, с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA120-VET-095018. Валидност: 01.03.2021 – 31.12.2027 г. „Еразъм“ акредитацията предоставя на организациите достъп до възможности за мобилност с цел…

Гимназията е патрньор по Националната програма „Иновации в действие”

В Модул 1.2. „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации на училища”. Директорът  на гимназията –Деан Василев и Богдана Радева – учител по професионални дисциплини заедно с 6 ученици : Алпер от 9а, Радосвета, Кристиян , Ралица и Радослав…

Entrepreneurial Skills Pass

Сертификат за предприемачески умения (Entrepreneurial Skills Pass) е международен изпит, който сертифицира ученици на възраст 15 – 19 години, които са имали реално предприемаческо преживяване и са придобили нужните познания, умения и компетентности, за да стартират бизнес или да бъдат…

ОТКРИТ УРОК Мениджмънт 2020/2021

          На 11.06.2021г. се проведе открит урок по Мениджмънт „Доброто управление – фактор за успех”. Участваха учениците от 11а  клас, които разгледаха няколко от темите,  изучавани през учебната година в присъствена и дистанционна форма на обучение.           Урокът започна  с…