ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Новини

Обявяване на независимостта на България

Обявяването на Независимостта на България на 22 септември 1908 г. е сред забележителните събития в новата българска история. Санстефанският мирен договор, подписан на 3 март 1878 г., увенчава войната на Русия за българското освобождение с възстановяването на държавата ни. Само…

ПГИ “Д-р Иван Богоров” е с присъдена Акредитация за Еразъм

Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” е с присъдена Акредитация за Еразъм, КД1, сектор Професионално образование и обучение, с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA120-VET-095018. Валидност: 01.03.2021 – 31.12.2027 г. „Еразъм“ акредитацията предоставя на организациите достъп до възможности за мобилност с цел…

Гимназията е патрньор по Националната програма „Иновации в действие”

В Модул 1.2. „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации на училища”. Директорът  на гимназията –Деан Василев и Богдана Радева – учител по професионални дисциплини заедно с 6 ученици : Алпер от 9а, Радосвета, Кристиян , Ралица и Радослав…

Entrepreneurial Skills Pass

Сертификат за предприемачески умения (Entrepreneurial Skills Pass) е международен изпит, който сертифицира ученици на възраст 15 – 19 години, които са имали реално предприемаческо преживяване и са придобили нужните познания, умения и компетентности, за да стартират бизнес или да бъдат…

ОТКРИТ УРОК Мениджмънт 2020/2021

          На 11.06.2021г. се проведе открит урок по Мениджмънт „Доброто управление – фактор за успех”. Участваха учениците от 11а  клас, които разгледаха няколко от темите,  изучавани през учебната година в присъствена и дистанционна форма на обучение.           Урокът започна  с…

България в ЕС с 8 графики и 5 числа

През месец май 2021г. се проведе Националното ученическо състезание по статистика  „България в ЕС с 8 графики и 5 числа“ организирано от  Стопанска академия „Димитър  А. Ценов“ гр. Свищов Участниците в състезанието трябваше да разработят проект по актуална тема от…