ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Новини

Богоровци участваха в проект за младежко предприемачество и опазване на околната среда

„Едно, две, три, малко помисли и после изхвърли“ е проект на СНЦ „Мога, знам, творя“, реализиран с финансовата подкрепа на Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” – програма „Младежки проекти” 2020. В проекта богоровските гимназисти се включиха в дейности,…

ПОЗДРАВИТЕЛНО СЛОВО

По повод 1 ноември – Денят на народните будители Уважаеми учители, ученици, родители, на  този светъл общобългарски празник ви поздравяваме най-сърдечно и ви пожелаваме да сте живи и здрави и още по-дръзновени в работата ви, за нравственото изцеление на народа…

Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

На 07.10.2020г. ученици от девети и десети клас участваха в общинския кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език. Учениците изказаха мнение и аргументи  относно известния цитат на Албърт Айнщайн „Логиката може да те доведе от…

Обява за провеждане на подбор за длъжността “Образователен медиатор” за учебната 2020/2021 година

Автобиография по образец – образователен медиатор Заявление за участие в подбор по образец – образователен медиатор ПРОЦЕДУРА за провеждане на подбор за длъжността „Образователен медиатор“ по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен…

Онлайн отчетна среща на Втора мобилност

На 29.06.2020 г. – Онлайн се състоя отчетна среща на Втора мобилност по Проект 2019-1-BG01-KA102-061493 29.06.2020 г. –  по Проект 2019-1-BG01-KA102-061493 “Образование и практики в съвременна бизнес среда за придобиване на ключовите умения и компетенции на 21 век” Програма „Еразъм…