ПГИ "Д-р Иван Богоров"

КОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯ

Пети национален конкурс БЪЛГАРСКИЯТ ПЪТ

Петият национален конкурс се провежда както следва: 11 февруари 2019 – срок за изпращане на конкурсните текстове на адрес: [email protected] 3 март 2019 – 11.00-13.00 ч. – награждаване в Аулата на СУ “Св. Климент Охридски” РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС “БЪЛГАРСКИЯТ ПЪТ.…

Kонкурс за стипендии на фондация “Ат. Буров”

Конкурс за стипендии за учебната 2018/2019 г. за ученици от професионални гимназии по икономика Стипендията е в размер на 100 лв. и се изплаща за десетте учебни месеца. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: –           Отличен успех през всички години…

Традиционен ежегоден конкурс “Млад икономист-2018”

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ обявява Четиринадесетия национален конкурс МЛАД ИКОНОМИСТ – 2018г. ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА на тема: „Регионалните диспропорции в съвременна България: икономически, социални и демографски предизвикателства“ Участници в конкурса – позиция: ученици в средни училища,…