ПГИ "Д-р Иван Богоров"

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

ГРАФИК ЗА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: АКТОВА ЗАЛА ПЪРВИ ЕТАЖ

ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ: 18:30 часа

 

/МОЛЯ ДА СЕ СПАЗВАТ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ!/

КЛАС ПРОФЕСИЯ СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА И ДЕН
VIII А ФИНАНСИСТ БАНКОВО ДЕЛО 31.08.2021 г. вторник
VIII Б ОФИС-МЕНИДЖЪР БИЗНЕС-АДМИНИСТРАЦИЯ 31.08.2021 г. вторник
VIII В ПРОГРАМИСТ ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ – НЕМСКИ ЕЗИК 01.09.2021 г.  сряда
VIII Г ПРОГРАМИСТ ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 01.09.2021 г.  сряда
VIII Д ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ 02.09.2021 г. четвъртък
VIII Е ДИЗАЙНЕР РЕКЛАМНА ГРАФИКА 02.09.2021 г. четвъртък