ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

На 15 септември 2023 година, петък, от 9:00 часа в двора на Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” ще се състои тържествено откриване на новата учебна 2023/2024 година.

Учениците да се явят в училище в 8:45 часа с униформи.

След приключване на програмата ще се проведе час на класа.

Разпределение на класните стаи:

Клас Кабинет Клас Кабинет Клас Кабинет
201 301 12а 409
202 302 12б 411
203 303 12в 401
204 304 12г 412
205 305 12д Актова зала
206 306 12е клуб ИКД

 

Клас Кабинет Клас Кабинет
10а 402 11а 308
10б 403 11б 209
10в 404 11в 311
10г 405 11г 312
10д 406 11д 208
10е 408 11е 309