ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Официалното откриване на новата учебна 2021/2022 година в Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров”, ще се проведе по следния график, съобразно епидемиологичните изисквания.

Откриване с 8, 9 и 12 класове от 9:00 часа.

Разпределение на стаите

Клас Кабинет Клас Кабинет Клас Кабинет
201 301 12а 402
202 302 12б 403
203 303 12в 404
204 304 12г 405
205 305 12д 406
206 306 12е 408

Откриване с 10,11 класове от 10:30 часа.

Разпределение на стаите

Клас Кабинет Клас Кабинет
10а 409 11а 402
10б 411 11б 403
10в 312 11в 404
10г 311 11г 405
10д 309 11д 406
10е 308 11е 408