ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Нов Еразъм+ проект в ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – “Join us in the battle against disinformation”“Присъединете се към нас в битката срещу дезинформацията”

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ добавя още един проект към Еразъм+ проектите, които изпълнява от 2014 г. насам. Това е десетият пореден проект за гимназията, финансиран от „Еразъм+“ – програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Проектът „Join us in the battle against disinformation“ / “Присъединете се към нас в битката срещу дезинформацията“ е по KД2 “Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, КД226 „Партньорства в областта на цифровото образование“. Двугодишният проект (2021-2023) с партниращи организации от Испания, България, Гърция, Италия, Литва, Румъния, Руска федерация и Турция, е насочен към популяризиране на проверката на фактите и критичното мислене сред учениците с цел борба с фалшивите новини и онлайн дезинформацията. Основните целеви групи са ученици на възраст 12-17 години и учители, които могат да използват, преосмислят и мултиплицират интелектуалните продукти, произведени в рамките на проекта JUBAID, посветени на фалшивите новини – онлайн наръчник за учители, отворен онлайн курс за ученици, изследване.