ПГИ "Д-р Иван Богоров"

5 ОКТОМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА УЧИТЕЛЯ

Учителите стоят в основата на възстановяването на образованието

През 2021 година в Световния ден на учителя – 5 октомври, милиони хора по света отправят своето мощно послание за зачитане на огромната роля на учителите във възстановяването и укрепването на обществата в хода на пандемията и изразяват своето преклонение към педагогическите специалисти като предводители на световния прогрес и науката, които неуморно работят в името на образованието и бъдещето на всяко дете.

Година и половина след началото на глобалната COVID-19 криза фокусът на празника, ознаменуващ важността на учителската професия, попада върху две изключително важни теми: подкрепата на правителствата, местните власти, медиите, учениците, родителите и широката общественост, от която учителите се нуждаят, за да допринесат изцяло за процеса на възстановяване на образованието и острата необходимост от учители по целия свят, обоснована от отказа на много педагогически специалисти да останат на работните си места поради страха от вируса и загубата на много от тях. Ето защо и мотото на Световния ден на учителя през 2021 г. е: „Учителите в основата на възстановяването на образованието“ („Teachers at the heart of the education recovery“).

През 1994 г. Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) постави началото на тази глобална и благородна инициатива на застъпничество за учителите във всяко кътче по света, отбелязвайки голямата стъпка, направена за учителите на 5 октомври 1966 г., когато специална междуправителствена конференция, свикана от ЮНЕСКО в Париж, прие Препоръката на ЮНЕСКО/Международната организация на труда (МОТ) относно статута на учителите. И тази година за 28-ми пореден път, ЮНЕСКО, МОТ, Интернационалът на образованието, Европейският синдикален комитет по образование, Синдикатът на българските учители и синдикалните организации в целия свят застават заедно в подкрепа на учителите и призовават от своята висока трибуна правителствата и международната общност да се съсредоточат върху положението на учителите, техните права и предизвикателствата пред учителската професия и да споделят ефективни и обещаващи политики. И макар пандемията да не позволява Световният ден на учителя да бъде отпразнуван присъствено подобаващо, СБУ и всички негови членове в България с достойнство честват високия професионализъм, отговорността, солидарността, хуманизма и обществения дълг, които олицетворяват учителската професия.

Позволете ми да ви напомня, че историята на отбелязването на Световния ден на учителя в България е неизменно и пряко свързана с историята на Синдиката на българските учители. Особена гордост за СБУ като стожер на българското учителство, е, че именно Синдикатът инициира Световния ден на учителя да бъде официално утвърден в нашата страна чрез Решение на Министерския съвет на Република България № 697 от 29.09.2006 г., а с този акт България бе официално приобщена към над 170 държави, които празнуват всяка година делото на учителите и разгръщат глобалния диалог в името на търсенето на решения за реализиране на образованието в международен план, за укрепване на образователните системи и за разгръщане на подкрепата за всеки един педагогически специалист.

През 2021 г. в Световния ден на учителя като глобална образователна общност обръщаме поглед към основните предизвикателства, които COVID пандемията създаде пред учителската професия в много държави като: опазването на здравето и живота; осигуряването на безопасни и адекватни условия на труд и възможности за професионално развитие в областта на онлайн преподаването и дистанционното обучение; увеличеното натоварване, свързано с удвояването на работата и продължителността на работния ден; ниските средства за издръжка на образователните институции; засиленият стрес на работното място; използването на учители за кратки трудови периоди; справедливото разпределение на ваксините, приоритетното ваксиниране на учителите по света и третирането им като работници на първа линия, което да насърчи досегашното отваряне на училищата; изграждането на по-адаптивни образователни системи, които да устояват на шокови ситуации; консултирането с техните представителни организации при вземането на решения и др. А заедно с това си поставяме за цел да създадем стабилни социални политики в отговор на проблемите на учителите по света, които да подпомогнат реализацията на пълния им потенциал чрез устойчиво професионално развитие, участие във вземането на решения, осигуряване на справедливи и адекватни условия на труд, достойни възнаграждения, и др.

Синдикатът на българските учители като достоен пазител на традициите на българската просвета е наясно, че повече от всякога учителите са най-търсените и най-необходимите специалисти, а прекъсванията на образованието очертават още повече решаващата им роля за запазване на образованието, дори за запазване на семействата и цели общности. В изминалата година и половина българските учители не спряха да реализират образователен процес дори с цената на здравето си и стабилността на семействата си. Те не се уплашиха от вируса и не оставиха учениците си на произвола. Подкрепиха хиляди деца, предоставяйки им допълнителна помощ, психологическа подкрепа, образователни материали, дори топъл обяд, и правят това и сега. Във всеки един момент от пандемията СБУ не е спирал да оказва подкрепа на българските учители, да брани техните права и интереси и работните им места, да отстоява техния авторитет и социален статус, да им осигурява възможности за надграждане на квалификацията и уменията, за да могат да бъдат в помощ на учениците си и общността по най-добрия възможен начин.

Синдикатът се гордее, че на фона на световната криза успя да реализира множество градивни социални политики в подкрепа на българските учители и образованието и заедно с това да реализира политики за намаляване на негативите от ковид пандемията. По негово настояване възнагражденията на педагогическите специалисти и размерите на социалните придобивки от началото на 2021 г. бяха повишени, а заедно с това СБУ извоюва и нови допълнителни възнаграждения, които подпомагат реализацията на образователния процес от разстояние.

Докато международните ни партньори отчитат с безпокойство, че само 21 държави от 197, за които има официална информация, дават предимство на учителите във ваксинационния си процес, СБУ успя да извоюва българските учители да бъдат посочени като приоритетна група в Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 на Република България, а ваксинираните педагогически специалисти да разполагат с допълнителен платен отпуск. И макар недостигът на учители в световен мащаб да достига застрашителни размери, благодарение на постиженията на СБУ все повече млади хора припознават педагогическата професия като привлекателна, а броят на учителите в България нараства.

Като най-авторитетната учителска организация в страната СБУ продължава да работи усилено за осигуряване на безопасни условия на труд в хода на пандемията и ограничаване на стреса на работното място и да предлага устойчиви образователни политики, съобразени с динамиката на времето, подчертавайки ясния ангажимент, че всички ние сме длъжни да подкрепяме и насърчаваме учителите и да им дадем право да поемат достойна водеща роля, ако искаме светът да стане по-добър от този, в който живеем.

Светът е немислим без учителите – човечеството изстрада тази истина и глобалният урок е научен. Осъзнали огромната тежест за бъдещето на цялото човечество, лежаща на раменете на образователните специалисти, в Световния ден на учителя, представителите на международната общественост застават в защита на учителите и тяхната мисия, олицетворяваща безмерното човеколюбие. Ако ги нямаше милионите достойни хора, посветили себе си на прогреса на другите в миналото, нямаше да имаме устремения поглед в бъдещето и куража да постигаме на пръв поглед невъзможното.

Днешният ден ни дава увереност, че всички ние, като съвременни будители, се чувстваме по-силни, по-мотивирани и по-вдъхновени, че ще се справим с нелеката задача да възстановим образованието в името на всяко дете, в името на светлата памет на колегите, които загубихме, в името на бъдещето на един по-добър свят!

Честит празник!

Д.ик.н. Янка ТАКЕВА,

председател на Синдиката на българските учители