ПГИ "Д-р Иван Богоров"

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.

Download (PPTX, Unknown)