ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Нов Еразъм+ проект в ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – „All Together: Safer and Better!”

„Всички заедно: по-безопасно и по-добре!“ е новият  Еразъм+ проект, който стартира в ПГИ „Д-р Иван Богоров“ през месец януари и е с продължителност 19 месеца. Проектът е по KД2 Сътрудничество между организации и институции“, дейност „Малки партньорства” и обединява образователни институции от България, Франция и Испания. Партниращите организации искат да обединят различни свои практики, да обогатят знанията на учениците и ги възпитават да бъдат свободни и отговорни европейски граждани. Обединяват две области на работа, които често се обсъждат поотделно: от една страна превенция срещу рисковото поведение и от друга страна, осъществяване на граждански действия. Ще се обърне внимание и на темата за пристрастяванията. Споделяйки опита на младите хора от други страни по тези различни теми, проектът ще предостави възможност на учениците да обогатят своите знания, ще им предостави инструменти за размисъл и ще ги накара да осъзнаят, че фактът да си активен, да инвестираш в действия, може да бъде мотивация, движеща сила, а също и трамплин за развитие.

Домакин на първата мобилност по проекта ще бъде ПГИ „Д-р Иван Богоров“. За предстоящи задачи и дейности учениците ще бъдат информирани чрез училищните комуникационните канали – информационно табло, съобщения в използваните от училището платформи G Suite for Education и Shkolo. Актуална информация ще бъде публикувана в секция „Проекти“ на сайта на училището: https://pgi-varna.com/?page_id=10262 .