ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Конкурс за изготвяне на проект за лого – „All together: Safer and Better!”

Предстои избор на лого на Еразъм+ проекта „Всички заедно: по-безопасно и по-добре!“, по който ПГИ “Д-р Иван Богоров” започна работа. Партньори по проекта са три образователни организации – от България, Франция и Испания, които обединявайки различни свои практики, ще се стремят към обогатяване знанията на учениците и изграждането им като свободни и отговорни европейски граждани.

Всяка организация трябва да предложи лого, след което ще има гласуване за избор на най-доброто и то ще бъде обявено за лого на проекта. Логото трябва да представя глобално проекта (Основни теми: партньорството меду трите организации, рисково поведение, социално и зелено доброволчество, пристрастявания.) Всички проекти за лого да се изпратят до 09.02.2022 г. на координатора на проекта г-жа Стойна Илиева.