ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Конкурс за рисунка, компютърна рисунка, дигитален постер

 Част от инициативите, посветени на Международния ден за безопасен интернет – 8 февруари по Еразъм+ проект “Join us in the battle against disinformation”

JUIBAD_ Конкурс за рисунка, компютърна рисунка, дигитален постер