ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Общинския кръг на олимпиадата по Английски език

На 12.01.2022 г.  ПГИ “Д-р Иван Богоров“ проведе Общинския кръг на олимпиадата по Английски език. В надпреварата участваха 26 ученици от 9, 10, 11 и 12 клас, разпределени в четири възрастови групи. Учениците работиха по задачи за диктовка, четене с разбиране, лексика и граматика. Учителите Цветелина Николова, Валентина Касърова, Анита Димитрова и Красимира Станчева отличиха осем ученици, които се класират за Областния кръг на олимпиадата, който ще се проведе на 19.02.2022 г. в Първа езикова гимназия.

Пожелаваме им успех!