ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Практика в Дъблин по програма Еразъм+ на ученици от гимназията

В периода 20 февруари – 5 март 2022г, 15 ученици от XII клас на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” са на двуседмични стажове в местни фирми в град Дъблин, Ирландия. Пътуването е мобилност по Проект 2020-1-BG01-KA116-078456 “Европейски стажове, обмяна на опит и сътрудничество – ключ към личностно и професионално развитие”, сектор „Професионално образование и обучение“, Програма „Еразъм +“. 

Партньор, осигуряващ работните места е ADC College, Дъблин. 

Учениците от специалности Бизнес администрация, Банково дело, Икономическо информационно осигуряване, Застрахователно и осигурително дело са част от екипите на: Агенции за недвижими имоти, Маркетингова агенция, Счетоводна фирма, Обучителни организации, Агенция за подбор на персонал, Адвокатска кантора. Наставници от фирмите ежедневно ръководят и възлагат задачи на учениците.

Придружаващите ги учители, Диана Димитрова и Цветелина Николова, осъществяват мониторинг визити на реалните работни места, съгласно график изготвен от колежа.

Тези 15 момичета и момчета от XII клас работят и трупат знания, умения и опит, нови преживявания и безброй емоции.